Wniosek o usunięcie Lyudmyly Kozlovskiej z SIS złożony do Urzędu ds. Cudzoziemców

  • 04.09.2018
  • Autor: Redakcja serwisu

31 sierpnia pełnomocnik Prezes Fundacji Otwarty Dialog Lyudmyly Kozlovskiej adwokat Izabela Banach złożyła do Urzędu ds. Cudzoziemców wniosek o usunięcie jej danych osobowych znajdujących się w Systemie Informacyjnym Schengen I i II. W uzasadnieniu wniosku wyjaśniamy, dlaczego zatrzymanie oraz wydalenie Prezes ODF z terytorium Unii Europejskiej było bezpodstawne i niezgodne z prawem. Obszernie przywołujemy także stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

W przypadku Wnioskodawczyni nie wystąpiła żadna z przesłanek (...), która mogłaby stanowić o podstawie wpisu. W stosunku do Lyudmyly Kozlovskiej nie toczy się żadne postępowanie karne, nie popełniła żadnego przestępstwa czy wykroczenia, które mogłoby skutkować podjęciem tak daleko idących działań” – czytamy we wniosku, w którym zaznacza się również, że Kozlovska została pozbawiona prawa do odwołania się zarówno od samego wpisu do systemu SIS II, jak również od postanowienia Wojewody Mazowieckiego, które uniemożliwia zapoznanie się z aktami postępowania pobytowego.

Tymczasem, zgodnie z treścią art. 13 Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i obywatela każdy, czyjego prawa i wolności zawarte w konwencji zostały naruszone, ma prawo do skutecznego środka odwoławczego do właściwego organu państwowego.

Podpisz petycję:

Czytaj także:

  1. Polska korzysta z systemu SIS, aby powstrzymać Prezes Fundacji Otwarty Dialog przed wjazdem do strefy Schengen
  2. Informacja ws. umieszczenia Lyudmyly Kozlovskiej w systemie SIS przez Polskę

Głosy w obronie Lyudmyly Kozlovskiej: