Gorące tematy:

Komisja Europejska odrzuca zarzuty dwóch europosłów skierowane przeciwko Fundacji Otwarty Dialog

W piątek 03.08.2018 Fundacja Otwarty Dialog (ODF) otrzymała pismo z biura Fransa Timmermansa, pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, zawierające odpowiedzi i wyjaśnienia dotyczące zakwestionowania przez dwóch polskich europosłów zasadności umieszczenia ODF w rejestrze przejrzystości. Jak poinformowało biuro Fransa Timmermansa, „w przypadku Fundacji Otwarty Dialog nie stwierdzono żadnego naruszenia Kodeksu Postępowania”.

28.03.2018 dwaj europosłowie z partii PiS, Ryszard Antoni Legutko i Kosma Złotowski, złożyli na ręce Komisji Europejskiej dwa pisemne pytania, zatytułowane odpowiednio „Weryfikacja podmiotów umieszczonych w prowadzonym przez Komisję Europejską rejestrze przejrzystości” oraz „Wątpliwości dotyczące związku pomiędzy Fundacją Otwarty Dialog (ODF) a Federacją Rosyjską w kontekście rejestru przejrzystości”. ODF uznała oba pisemne pytania za próbę zdyskredytowania Fundacji i jej prezes, Lyudmyly Kozlovskiej, a także podważenia praworządności Fundacji w jej działaniach podejmowanych w instytucjach europejskich. Komisja Europejska udzieliła odpowiedzi na te pytania odpowiednio 29.05.2018 i 01.06.2018, opisując formalną procedurę, na mocy której Fundacja uzyskała prawo do umieszczenia jej w rejestrze przejrzystości. Co więcej, Komisja Europejska podkreśliła, że jeśli posłowie do PE mieli jakiekolwiek realne dowody domniemanych naruszeń Kodeksu Postępowania przez ODF, powinni byli przedłożyć je właściwym organom.

Inne podobne pytanie zostało wcześniej skierowane do Komisji Europejskiej przez kolejnego polskiego europosła z partii PiS, Ryszarda Czarneckiego, którego celem również było podważenie reputacji Fundacji. Odpowiedź udzielona przez Komisję po raz kolejny potwierdziła zasadność działania Fundacji w instytucjach UE.

24.04.2018 Lyudmyla Kozlovska, prezes Fundacji Otwarty Dialog, wystosowała pismo do Fransa Timmermansa, ponieważ zarówno Fundacja, jak i ona sama stanowiły temat pisemnych pytań europosłów. W swoim piśmie Kozlovska zwróciła uwagę na fakt, że obaj posłowie należą do partii PiS, i opisała pokrótce konflikt panujący pomiędzy Fundacją a Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Kozlovska broniła także siebie i ODF, zwracając uwagę na całkowicie fałszywą intencję „przypisania nam wszelkich działań lub zamiarów na rzecz Federacji Rosyjskiej w związku z silną antykremlowską i proukraińską działalnością Fundacji”.

ODF wyraża swoją wdzięczność wobec Komisji Europejskiej, w szczególności wobec pana Timmermansa za jego odpowiedź. Fundacja, pomimo wielu ataków, będzie w dalszym ciągu zachowywać przejrzystość w toku prowadzenia misji na rzecz obrony praw człowieka.

ODF ma nadzieję, że odpowiedź KE położy kres próbom zdyskredytowania jej działalności i pozwoli na dalsze prowadzenie działań na rzecz obrony praw człowieka i praworządności oraz budowania demokracji w krajach postsowieckich.