Gorące tematy:

Ukraińskie organizacje pozarządowe apelują w sprawie Lyudmyly Kozlovskiej

Uważamy wpisanie szefowej Fundacji Otwarty Dialog Lyudmyly Kozlovskiej do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) i pozbawienie jej prawa do pobytu w strefie Schengen za niebezpieczny precedens, który uruchamia nowy rodzaj ścigania działaczy obywatelskich w krajach UE” – tak szereg ukraińskich organizacji pozarządowych komentuje deportację Prezes ODF.

17 sierpnia Centrum Wolności Obywatelskich, Ukraińska Helsińska Unia Praw Człowieka oraz szereg innych ukraińskich organizacji broniących praw człowieka wystosowały apel w związku zatrzymaniem w Brukseli Prezes Zarządu Fundacji Otwarty Dialog i wydaleniem jej poza granice Unii Europejskiej. Podkreślają w nim, że próby zdyskredytowania organizacji na arenie strutktur unijnych czy rozpowszechnianie przez prawicową polską prasę niepotwierdzonych informacji o rzekome związki Fundacji z rosyjskimi służbami specjalnymi rozpoczęły się tuż po tym, jak kierownictwo Fundacji zaangażowało się w antyrządowe protesty przeciw łamaniu Konstytucji. „Z kolei nowe zmiany legislacyjne w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości zostały skrytykowane przez UE i po raz pierwszy w historii doprowadziły do wszczęcia przez Komisję Europejską postępowania przeciwko Polsce mocy art. 7 traktatu lizbońskiego” – zwracają uwagę NGO-sy.

Czytaj całą treść apelu w języku ukraińskim lub angielskim

Źródło: ccl.org.ua

Podpisz petycję:

Czytaj także:

  1. Polska korzysta z systemu SIS, aby powstrzymać Prezes Fundacji Otwarty Dialog przed wjazdem do strefy Schengen
  2. Informacja ws. umieszczenia Lyudmyly Kozlovskiej w systemie SIS przez Polskę

Pozostałe głosy w obronie Lyudmyly Kozlovskiej: