Gorące tematy:

Poseł Marcin Święcicki złożył interpelację do premiera ws. wydalenia z UE Lyudmyly Kozlovskiej

Złożyłem interpelację do premiera w sprawie wydania Lyudmyla Kozlovska zakazu wjazdu do strefy Schengen” – napisał poseł Marcin Święcicki na swoim profilu w portalu społecznościowym Facebook 22 sierpnia i udostępnił jego treść. Domaga się w nim m.in. wyjaśnień, dlaczego polski rząd zastosował wobec prezes ODF sankcję bez możliwości obrony.

Jako przyczynę wpisania Lyudmyly Kozlovskiej do systemu SIS pojade się negatywną opinię Departamentu Kontrwywiadu ABW związaną z wątpliwościami dotyczącymi finansowania Fundacji Otwarty Dialog. Marcin Święcicki nie tylko podaje przykłady osiągnięć Fundacji na polu walki o prawa człowieka w krajach postradzieckich, ale tłumaczy, że uderzenie w ODF to triumf władz Rosji i Kazachstanu, gdyż Fundacja nagłaśnia na europejskim forum przypadki prześladowań politycznych w tych państwach.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy zakaz wjazdu do strefy Schengen jest stosowany również w stosunku do kierownictwa innych organizacji, co do których władze Polski mają wątpliwości finansowe?
  2. Czy ABW zwracało się do Fundacji z wnioskiem o wyjaśnienie wątpliwości co do jej finansów?
  3. Czy konsekwencje zastosowania tego nadzwyczajnego środka wobec osoby, która zajmuje się obroną praw człowieka na obszarze postsowieckim nie niszczy reputacji Polski jako kraju, który był stawiany jako wzór dla opozycji obywatelskiej wobec reżimu autorytarnego?
  4. Dlaczego wobec osoby tak zasłużonej dla obrony praw człowieka na obszarze byłego ZSRR zastosowano sankcję bez podania faktycznych przyczyn, co uniemożliwia obronę, odwołanie się od decyzji, wyjaśnienie wątpliwości?” – pyta Święcicki.

Czytaj całą treść interpelacji

Podpisz petycję:

Czytaj także:

  1. Polska korzysta z systemu SIS, aby powstrzymać Prezes Fundacji Otwarty Dialog przed wjazdem do strefy Schengen
  2. Informacja ws. umieszczenia Lyudmyly Kozlovskiej w systemie SIS przez Polskę

Pozostałe głosy w obronie Lyudmyly Kozlovskiej: