Gorące tematy:

Helsińska Fundacja Praw Człowieka: Prezes ODF zatrzymana nielegalnie

W dniu 20 sierpnia br., tj., 6 dni po zatrzymaniu Lyudmyly Kozlovskiej i wydaleniu jej z terytorium Unii Europejskiej głos zabrała Helsińska Fundacja Praw Człowieka. W wystąpieniu opublikowanym na stronie fundacji czytamy: “W ocenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, przepisy prawa polskiego, które stanowiły podstawę do zatrzymania i wydalenia Ludmiły Kozłowskiej są niezgodne z prawem Unii Europejskiej i nie spełniają standardów Rady Europy”.

Przypomnijmy, 14 sierpnia Prezes ODF została zatrzymana na lotnisku w Brukseli, a następnie deportowana do Kijowa, co wynikało z wprowadzenia przez polski rząd jej danych do Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) w celu odmowy pozwolenia na wjazd lub pobyt na terenie Unii Europejskiej. Podstawę wpisu do SIS II stanowiła opinia wydana przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zdaniem HFPC zatrzymanie i deportacja Lyudmyly Kozlovskiej nie powinny mieć miejsca. “HFPC monitoruje problemy związane z wykorzystywaniem SIS II. Przepisy ustawy o cudzoziemcach regulują, kiedy dane cudzoziemca umieszcza się i przechowuje w krajowym wykazie osób niepożądanych oraz kiedy przekazuje się je do SIS II. Wpis do wykazu krajowego osób niepożądanych odbywa się w formie czynności o charakterze materialno-technicznym, a nie w formie decyzji. Wpis nie zawsze poprzedzony jest wydaniem decyzji administracyjnej, a w takiej sytuacji nie ma możliwości  odwołania od wpisu i złożenia skargi do sądu administracyjnego.

W ocenie HFPC przepisy prawa krajowego w tym zakresie nie są zgodne z prawem UE. Z analizy rozporządzenia SIS II wynika bowiem, że wpis do wykazu krajowego skutkujący wpisem do SIS II powinien zawsze nastąpić na podstawie osobnej decyzji, a nie wyłącznie czynności materialno-technicznej – rozporządzenie UE nie przewiduje bowiem takiej możliwości” – czytamy na stronie Fundacji.

Czytaj pełną treść wystąpienia

Źródło: hfhr.pl

Podpisz petycję:

Czytaj także:

  1. Polska korzysta z systemu SIS, aby powstrzymać Prezes Fundacji Otwarty Dialog przed wjazdem do strefy Schengen
  2. Informacja ws. umieszczenia Lyudmyly Kozlovskiej w systemie SIS przez Polskę

Pozostałe głosy w obronie Lyudmyly Kozlovskiej: