Media Partii Demokratycznej doniosły o deportacji z UE „lobbystki PAS i DA’ za „powiązania ze służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej”. Co jest tu nie tak?

16 sierpnia 2018 | Autor: NewsMaker.md

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin