Gorące tematy:

Informacja ws. umieszczenia Lyudmyly Kozlovskiej w systemie SIS przez Polskę

Mojej żonie Lyudmyle Kozlovskiej, Prezes Zarządu Fundacji Otwarty Dialog (ODF), polskie władze uniemożliwiły wjazd na teren UE. Postrzegamy to jako kolejny z długiej serii ich ataków na Fundację i osoby z nią związane z uwagi na moje własne i struktur ODF działania na rzecz obrony praworządności w Polsce. 

Postulat wykorzystania służb specjalnych i dokonania deportacji Lyudmyly wielokrotnie w ostatnich miesiącach pojawiały się w wypowiedziach przedstawicieli polskiego rządu oraz wspierających ich prawicowych publicystów. Przewidywaliśmy to jeszcze w 2017, czego wyrazem jest opracowanie ODF z 17.10.2017 r. jak również wywiad dla Newsweeka udzielony przez moją żonę 11.08.2017 r. Liczyliśmy się zatem z zagrożeniem, ale nie wiedzieliśmy, czy i kiedy władze wykorzystają ten instrument. 

01.03.2018 r. Lyudmyla (przebywająca w Polsce od ponad 10 lat), w związku z ubiegającym w tym roku terminem ważności swojej karty pobytu, złożyła wniosek o nadanie jej statusu rezydenta długoterminowego UE w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

28.05.2018 r. nadeszła oficjalna odpowiedź na pytanie skierowane do Komendanta Głównego Policji 10.05.2018 r., że Lyudmyla nie figuruje w systemie SIS. Nasi prawnicy chcieli wykluczyć taką możliwość.

23.07.2018 r. wpłynęło do nas pismo Wojewody Mazowieckiego z dn. 18.07 informujące o tym, że dostęp do części akt sprawy o wydanie statusu rezydenta został utajniony ze względu na to, że zawiera zastrzeżone informacje, których ujawnienie wyrządziłoby poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej. Ze sporym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że jest to pochodna raportu/informacji ABW bądź innej z polskich służb specjalnych, że Lyudmyla może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Na tę decyzję złożyliśmy zażalenie i oczekujemy obecnie na jego rozpatrzenie.

Do chwili obecnej Lyudmyla nie otrzymała natomiast żadnej decyzji ws. pobytu.

Późnym wieczorem 13.08.2018 r. Lyudmyla została zatrzymana na lotnisku Zaventem w Brukseli w trakcie kontroli paszportowej, gdy okazało się, że strona polska umieściła ją w bazie danych systemu SIS w dn. 31.07.2018 r. z żądaniem bezwzględnego uniemożliwienia jej wstępu na terytorium strefy Schengen. Według otrzymanych wtedy informacji, zakaz ten ma obowiązywać do 31.07.2021 r.

Dnia 14.08 o godz.13:55 belgijska policja graniczna odesłała Lyudmylę pierwszym bezpośrednim lotem do Kijowa.

Sytuacja w istotny sposób komplikuje nasze życie rodzinne i zawodowe. Wspólnie z prawnikami podejmujemy działania w celu jej rozwiązania. Niezależnie od obecnych problemów, jesteśmy przekonani, że ostatecznie zostanie ona rozwiązana na naszą korzyść, podobnie jak w przypadku sądowego sporu z MSZ o kontrolę nad ODF, czy oddalenia wniosków europosłów PiS o odebranie akredytacji umożliwiającej dostęp do Parlamentu Europejskiego naszym przedstawicielom.

Ogromnie dziękujemy za wszystkie głosy solidarności i wsparcia.

Bartosz Kramek

Wersja tekstu w języku włoskim:

Czytaj także: