Gorące tematy:

Monitoring: Wybory parlamentarne w Ukrainie (15.08.2012 – 15.09.2012)

 

Stosowanie nieuczciwych technologii wyborczych, 
nadużywanie finansów administracyjnych, liczne 
przypadki przekupywania wyborców, politycznie 
umotywowane wyroki liderów opozycji, a także 
naciski na media opozycyjne potwierdzają, że rząd 
nie spełnia swoich zobowiązań wobec Wspólnoty 
Europejskiej dotyczących zapewnienia uczciwych i 
demokratycznych wyborów. 
Praktycznie ani jedna kampania wyborcza w Ukrainie 
nie  odbywa  się  bez  zastosowania  nieuczciwych 
technologii manipulacyjnych. Nie chodzi tu tylko o 
formalne naruszenia prawa wyborczego, ale ogólnie, 
o  niski  poziom  moralny  kampanii  wyborczej.  W 
pierwszym  miesiącu  po  oficjalnym  rozpoczęciu 
kampanii  wyborczej  “Wybory  2012”  zanotowano 
prawie  300  przypadków  naruszeń  prawa 
wyborczego. 

Stosowanie nieuczciwych technologii wyborczych, nadużywanie finansów administracyjnych, liczne przypadki przekupywania wyborców, politycznie umotywowane wyroki liderów opozycji, a także naciski na media opozycyjne potwierdzają, że rząd nie spełnia swoich zobowiązań wobec Wspólnoty Europejskiej dotyczących zapewnienia uczciwych i demokratycznych wyborów.

Praktycznie ani jedna kampania wyborcza w Ukrainie nie  odbywa  się  bez  zastosowania nieuczciwych technologii manipulacyjnych. Nie chodzi tu tylko o formalne naruszenia prawa wyborczego, ale ogólnie, o  niski  poziom  moralny  kampanii  wyborczej.  W pierwszym  miesiącu  po  oficjalnym rozpoczęciu kampanii  wyborczej  “Wybory  2012”  zanotowano prawie  300  przypadków  naruszeń prawa wyborczego.