Gorące tematy:

Prześladowania polityczne w Rosji, na Ukrainie, w Mołdawii i Kazachstanie – seminarium eksperckie podczas spotkania przeglądowego HDIM 2017

Przy okazji spotkania przeglądowego OBWE HDIM 2017, Fundacja Otwarty Dialog przeprowadziła seminarium eksperckie zatytułowane „Prawa człowieka i prześladowania polityczne w Rosji, na Ukrainie, w Mołdawii i Kazachstanie”, które odbyło się w Warszawie w dniu 21 września 2017 r.

Dyskusja ta była ostatnim naszym wydarzeniem towarzyszącym podczas HDIM 2017. Jego współgospodarzem była gazeta Vzglyad oraz Global Ukraine. Nasi mówcy to: 

– Dmitriy Sotnikov, rosyjski prawnik broniący praw Ukraińców z listy #LetMyPeopleGo oraz zajmujący się kilkoma przypadkami naruszenia wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) przez Federacje Rosyjską;
– Mykhailo Zhernakov, Dyrektor Fundacji DeJuRe, były sędzia i członek Rady Integralności Publicznej na Ukrainie;
– Dzhamilya Aimbetova-Tokmadi, żona Muratkhana Tokmadi, kazachskiego biznesmena przetrzymywanego w areszcie Narodowego Komitetu Bezpieczeństwa Kazachstanu, na którego wywiera się naciski, aby zeznawał przeciwko kazachskim dysydentom;
– Violeta Moskalu, założycielka Global Ukraine;
– Ilya Novikov, rosyjski prawnik broniący praw Ukraińców z listy #LetMyPeopleGo (wcześniej adwokat Nadii Savchenko);
– Ana Ursachi, prawniczka mołdawska i obrończyni praw człowieka. Wydarzenie moderowała Lyudmyla Kozlovska.

Obrońcy prawa człowieka, eksperci w zakresie społeczeństwa obywatelskiego i dyplomaci zebrali się, aby omawiać konkretne przypadki naruszeń praw człowieka oraz prześladowań politycznych w regionie post-sowieckim, a także mechanizmy i narzędzia, którymi może posłużyć się OBWE, aby położyć im kres. 

Federacja Rosyjska jest jednym z trzech ‘liderów’ pośród wszystkich państw członkowskich Rady Europy pod względem liczby niewykonanych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; podczas spotkania mówcy przedstawiali poszczególne przypadki ignorowania przez władze rosyjskie ich zobowiązań międzynarodowych i niestosowania się do wyroków ETPC. 

W Kazachstanie obserwujemy nową falę represji mających na celu uciszenie dysydentów, niezależnych mediów, pokojowych protestów i działaczy opozycji. 

W ubiegłym roku odnotowano intensyfikację działań mających na celu całkowite rozprawienie się ze społeczeństwem obywatelskim na Ukrainie i w Mołdawii. Celem bezprecedensowych postępowań karnych i przypadków nękania stały się organizacje pozarządowe, dziennikarze i działacze proreformatorscy w tych dwóch krajach.

Zobacz pełną galerię