Gorące tematy:

Zaproszenie na seminarium: „Prawa człowieka a prześladowania polityczne w Rosji, na Ukrainie, w Mołdawii i Kazachstanie”- OBWE HDIM 2017

Fundacja Otwarty Dialog ma przyjemność zaprosić na seminarium eksperckie zatytułowane “Prawa człowieka a prześladowania polityczne w Rosji, na Ukrainie, w Mołdawii i w Kazachstanie“, które odbędzie się w Warszawie w czwartek 21. września 2017 r., w godz. 18:15-19:45, na Stadionie Narodowym (PGE Narodowy), Sala nr 3, przy okazji spotkania przeglądowego OBWE HDIM 2017.

Na seminarium spotkają się obrońcy praw człowieka i eksperci w zakresie społeczeństwa obywatelskiego, aby omówić konkretne przypadki naruszania praw człowieka i prześladowań politycznych w regionie post-sowieckim, jak również mechanizmy i narzędzia pozostające do dyspozycji OBWE służące temu, aby położyć kres takim praktykom. Szczególna uwaga zostanie poświęcona Rosji, Ukrainie, Mołdawii i Kazachstanowi. Federacja Rosyjska jest jednym z trzech ‘liderów’ pośród państw członkowskich Rady Europy pod względem liczby niewykonanych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC); podczas tego wydarzenia mówcy przedstawią poszczególne przypadki ignorowania przez władze rosyjskie zobowiązań międzynarodowych i niestosowania się do wyroków ETPC. W Kazachstanie obserwujemy nową falę represji mających na celu uciszenie dysydentów, niezależnych mediów, pokojowych demonstrantów i działaczy opozycji. Tymczasem w ubiegłym roku na Ukrainie i w Mołdawii odnotowano intensyfikację działań mających na celu całkowite rozprawienie się ze społeczeństwem obywatelskim. Celem bezprecedensowych postępowań karnych i przypadków nękania stały się organizacje pozarządowe, dziennikarze i działacze proreformatorscy w tych dwóch krajach.

Współgospodarzami wydarzenia będzie gazeta ‘Vzglyad’, fundacja Global Ukraine oraz Fundacja Otwarty Dialog, z udziałem prominentnych prawników i działaczy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego z różnych państw. Podczas konferencji Fundacja Otwarty Dialog przedstawi i omówi wyżej wspomniane sprawy oraz swoje ostatnie raporty, które zawierają ustalenia i zalecenia dotyczące uznanych w skali międzynarodowej prawa indywidualne, obywatelskie i polityczne w RosjiKazachstanie, na Ukrainie i w Mołdawii.

Mówcy, którzy potwierdzili swoją obecność to:

Dmytry Sotnikov, rosyjski prawnik broniący praw Ukraińców z listy #LetMyPeopleGo oraz zajmujący się kilkoma przypadkami naruszenia wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) przez Federacje Rosyjską;

Olga Gryb, siostra obywatela ukraińskiego uprowadzonego z Białorusi przez rosyjskie siły specjalne;

Lyudmyla Kozlovska, Prezes ukraińsko-polskiej pozarządowej Fundacji Otwarty Dialog;

Mykhailo Zhernakov, Dyrektor Fundacji DeJuRe, były sędzia i członek Rady Integralności Publicznej na Ukrainie;

– Dzhamilya Aimbetova-Tokmadi, żona Muratkhana Tokmadi, kazachskiego biznesmena przetrzymywanego w areszcie Narodowego Komitetu Bezpieczeństwa Kazachstanu, na którego wywiera się naciski, aby zeznawał przeciwko kazachskim dysydentom;

– Angela Istrate, Przewodnicząca Komitetu Obrony Prawników w Mołdawii;

Violeta Moskalu, założycielka Fundacji Global Ukraine;

– Iliya Novikov, rosyjski prawnik broniący praw Ukraińców z listy #LetMyPeopleGo.

Więcej informacji o spotkaniu przeglądowym wymiaru ludzkiego (HDIM) OBWE 2017, wydarzeniach towarzyszących i ich programie można znaleźć tutaj: http://www.osce.org/odihr/hdim_2017.