Gorące tematy:

ODF z 2-dniową misją do parlamentu włoskiego mającą na celu omówienie reformy INTERPOLU i kwestii ofiar nadużywania czerwonych powiadomień

We wtorek i środę, 11-12 lipca 2017 r., delegaci Fundacji Otwarty Dialog spotkali się w Rzymie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i deputowanymi do włoskiego Senatu oraz Izby Deputowanych. Ta dwudniowa wizyta była sposobnością do omówienia indywidualnych przypadków ofiar nadużywania czerwonych powiadomień, reformy systemu INTERPOLU oraz sytuacji praw człowieka w Kazachstanie i w Mołdawii.

Delegacja, w skład której wchodziły Lyudmyla Kozlovska, Prezes Fundacji Otwarty Dialog, Ana Ursachi, mołdawska prawniczka i obrończyni praw człowieka oraz Alma Shalabayeva, kazachska uchodźczyni polityczna we Włoszech i żona kazachskiego dysydenta Mukhtara Ablyazova, podjęła kwestię nadużywania listy czerwonych powiadomień Interpolu, międzynarodowego narzędzia współpracy policji wykorzystywanego przez państwa autorytarne w celu niezgodnego z prawem prześladowania przeciwników i krytyków reżimów za granicą.

Konstruktywna współpraca z deputowanymi i senatorami z różnych ugrupowań politycznych, członkami Komitetów ds. Zagranicznych i UE oraz Praw Człowieka, a także prominentnymi przedstawicielami włoskiej Partii Radykalnej i Włoskiej Ligi Praw Człowieka okazały się być skutecznym sposobem rozważania skuteczności i sprawiedliwości systemu Interpolu. Posłowie do parlamentu włoskiego będą bowiem monitorowali uważnie omawiane przypadki i w dalszym ciągu działali na rzecz zapobiegania nieprawidłowemu wydawaniu kolejnych nakazów aresztowania z udziałem Interpolu.

Podczas spotkań posłowie zostali poinformowani o rażących naruszeniach z udziałem Rosji, Kazachstanu, Uzbekistanu, Kirgistanu, Chin, Azerbejdżanu, Turcji i Mołdawii, a także przedstawione zostały rekomendacje w zakresie unikania w przyszłości nadużyć o charakterze politycznym. Poruszano w szczególności kwestie wypracowania mechanizmu, który zapobiegałby umieszczaniu lub umożliwił usuwanie z listy ściganych osób po wydaniu przez sąd wyroku zakazującego ekstradycji na tle politycznym lub po przyznaniu azylu politycznego. Omawiano również specjalny mechanizm, który umożliwiłby usunięcie z listy poszukiwanych międzynarodowym listem gończym osób, którym nie można przyznać statusu uchodźcy z powodu faktu, że przebywają one w kraju niedemokratycznym.

Poruszono również kwestię pilny przypadków prześladowania politycznego z wykorzystaniem Interpolu oraz różnych międzynarodowych instrumentów, w Kazachstanie i Azerbejdżanie – takich jak sprawa Anatoliya Pogorelova i rodziny Victora Khrapunova, prześladowanych z powodu kontaktów z byłymi współpracownikami i członkami rodziny kazachskiego dysydenta Mukhtara Ablyazova czy obywatelami azerskimi i działaczami praw człowieka, Leyli i Arifa Yunus oraz Ferida Yusub, którzy popadli w konflikt z wpływowym politykiem Eminem Shekinskiym.

Podobnie i w Mołdawii notowane są przypadki osób, które mogą zostać umieszczone na liście czerwonych not Interpolu z powodu działalności opozycyjnej wobec reżimu Vlada Plahotniuca. Przykładem jest ściganie karne mołdawskiej prawniczki i obrończyni praw człowieka Any Ursachi oraz biznesmena i działacza, który odmówił cenzurowania niezależnych mediów, Alexandru Machedona.

Spotkania dwustronne były także okazją do omawiania niepokojącej sytuacji praw człowieka oraz ostatnich przypadków represji w Kazachstanie i Mołdawii. Władze kazachskie ścigają pracowników rafinerii Amina Eleusinova i Nurbeka Qushaqbaeva, działaczy Talgata Ayana i Maksa Bokayeva; uwięzionego dziennikarza kazachskiego Zhanbolata Mamaya i więźnia politycznego Mukhtara Dzhakisheva.

W Mołdawii nasiliły się represje wobec niezawisłych sędziów, prawników i działaczy na rzecz praw obywatelskich. Tak jest w przypadku sędziego Dorina Munteanu, który odmówił wydania podyktowanego względami politycznymi nakazu wobec Ursachi, i który teraz sam jest nękany, czy Domnici Manole, niezależnej sędzi sądu apelacyjnego w Kiszyniowie.