Gorące tematy:

Członkowie Bundestagu w liście do ambasadora RK w Berlinie

W świetle ostatnich wydarzeń dotyczących procesów sądowych przeciwko Kozlovowi, Sapargali i Aminovowi, posłowie Bundestagu (Christoph Strässer, Viola von Cramon, Andrej Hunko, Marina Schuster i Erika Schteinbach) nadal mają wątpliwości, czy  w procesie karnym w sprawie wydarzeń w Zhanaozenie przestrzegane są podstawowe zasady praworządności. Jednocześnie przedstawiciele Bundestagu z zadowoleniem przyjęli odwołanie oskarżeń przeciwko reżyserowi teatralnemu Bolatowi Atabayevowi oraz kroki podjęte przez Markusa Loeninga, Pełnomocnika rządu Niemiec ds. praw człowieka, który w związku z uwolnieniem Bolata Atabayeva zażądał również uwolnienia Vladimira Kozlova. W swoich pismach narodowi deputowani Niemiec wzywają rząd Kazachstanu, aby zastosował się do zaleceń Navi Pillay w sprawie ustanowienia niezależnej, międzynarodowej komisji śledczej, co pomoże mu  odzyskać zaufanie międzynarodowe i wykazać, iż dobrowolnie podjęte zobowiązania w zakresie demokracji i praworządności w ramach członkostwa w OBWE są przestrzegane. Ze swojej strony posłowie zapowiadają, iż nadal będą bacznie obserwować proces przeciwko opozycjonistom Vladimirovi Kozlovowi, Serikowi Sapargali i Akzhanatowi Aminovowi. 

Pobierz:
 List 1
 List 2