Gorące tematy:

Przewodniczący Komisji Generalnej Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE ds. Demokracji, Praw Człowieka i Kwestii Humanitarnych zwraca się do władz Kazachstanu i Mołdawii

Przewodniczący Komisji Generalnej Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE ds. Demokracji, Praw Człowieka i Kwestii Humanitarnych Josè Ignacio Sanchez Amor podpisał w dniu 23 lutego 2018 r. dwa pisma, z których jedno zostało skierowane do Prezydenta Kazachstanu, Nazarbayeva, a drugie do Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Mołdawii.

Sanchez Amor wyraził swoje najgłębsze zaniepokojenie przetrzymywaniem więźniów politycznych w Kazachstanie i wezwał władze tego kraju do podjęcia działań dotyczących dwóch konkretnych przypadków: Mukhtara Dzhakisheva i Iskandera Yerimbetova. Ponieważ posiedzenie kazachstańskiej Komisji ds. Amnestii przewidziano na marzec, Sanchez Amor wezwał Prezydenta do wypuszczenia Dzhakisheva, którego stan zdrowia znacząco się pogorszył, oraz zwolnienia dwóch więźniów w najbliższej przyszłości.

Sanchez Amor zwrócił się również do władz Mołdawii w sprawie Any Ursachi, która jest przykładem prześladowania prawników w tym kraju. Amor wyraził swoje ubolewanie z powodu zwyczaju wywierania nacisków na prawników i sędziów w tym kraju (Pas Eduard Rudenco, Domnica Manole i Dorin Munteanu) i wezwał władze do poszanowania zobowiązań międzynarodowych w dziedzinie sądownictwa oraz praworządności – to jest zobowiązań, które wynikają również z umów podpisanych przez ten kraj, takich jak umowa stowarzyszeniowa pomiędzy Mołdawią a EU.

Pismo to jest efektem misji ODF podczas zimowej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, które odbyło się w dniach 22 i 23 lutego 2018 r. w Wiedniu, a podczas którego miało miejsce wydarzenie zatytułowane „Prześladowanie prawników: wybrane przypadki z Mołdawii, Azerbejdżanu, Turcji, Ukrainy, Rosji i Kazachstanu .

Przeczytaj nasze raporty i oświadczenia: