Przewodniczący Komisji Generalnej Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE ds. Demokracji, Praw Człowieka i Kwestii Humanitarnych zwraca się do władz Kazachstanu i Mołdawii

2 marca 2018 | Autor: Redakcja serwisu

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin