Gorące tematy:

Europosłowie piszą do Wysokiej Przedstawiciel/Wiceprzewodniczącej KE, wyrażając zaniepokojenie zagrożeniem dla prawników w Azerbejdżanie

W dniu 13 marca 2018 r. posłowie do Parlamentu Europejskiego skierowali pisemne zapytanie do Wysokiej Przedstawiciel/Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, Federiki Mogherini, w sprawie nękania i prześladowania prawników w Azerbejdżanie. W zapytaniu, Petras Auštrevičius (Litwa, ALDE), Julie Ward (Wlk. Brytania, S&D) i Tomáš Zdechovský (Republika Czeska, EPP) nawiązali do indywidualnych przypadków adwokatów, którym grożono wydaleniem lub którzy zostali wydaleni z Izby Adwokackiej za występowanie w charakterze obrońców więźniów politycznych. Nastąpiło to po wydarzeniu, którego gospodarzem była Fundacja Otwarty Dialog w lutym 2018 r. w siedzibie Parlamentu Europejskiego, z udziałem Leyli i Arifa Yunusów, prominentnych azerbejdżańskich obrońców praw człowieka.

W swoim pisemnym zapytaniu, posłowe do PE wskazali, że w autorytarnym Azerbejdżanie rażąco lekceważone są gwarancje i prawa więźniów politycznych oraz ich adwokatów. Poinformowali oni, że „według obrońców praw człowieka obecnie w Azerbejdżanie jest 161 więźniów politycznych” oraz napisali, że niepokoją ich liczne przypadki zagrożenia bezpieczeństwa prawników. Przykładowo, „w okresie od 2012 do 2014 roku, Namizad Safarov, Khalid Bagirov, Elchin Namazov, Alaif Gasanov i Yalchin Imanov zostali wydaleni z Izby Adwokackiej za to, że mieli odwagę bronić więźniów politycznych”. Przypomnieli oni inne przypadki, takie jak osoba Fakhryaddina Mehtiyeva, którego działalność zawodowa został zawieszona na rok, czy Elchina Sadykhova, „obrońcy kilkunastu więźniów politycznych, któremu grozi obecnie wydalenie”.

W nawiązaniu do ustawy podpisanej w listopadzie 2017 r. przez prezydenta Azerbejdżanu, Ilhama Aliyeva, która ogranicza występowanie w imieniu stron w sądach w sprawach cywilnych i administracyjnych, posłowe do PE zażądali informacji o tym, czy Wysoka Przedstawiciel/Wiceprzewodnicząca KE Mogherini wie o „tej niepokojącej ustawie wprowadzonej w Azerbejdżanie, ograniczającej dostęp obywatelom do podstawowej pomocy prawnej i prawa do obrony” oraz czy zamierza ona poinformować władze azerbejdżańskie, że praktyki takie będą miały negatywny wpływ na relacje tego kraju z UE”.

Ustawa ograniczająca instytucję reprezentacji w sądzie w sprawach cywilnych i administracyjnych weszła w życie w dniu 1 stycznia 2018 r. Od tego czasu jedynymi prawnikami, którzy mogą chronić praw obywateli, są 934 zatwierdzonych członków Izby Adwokackiej, podczas gdy liczba ludności Azerbejdżanu wynosi 10 milionów.

Jak podkreśliła Leyla Yunus podczas wydarzenia dotyczącego prześladowania prawników: „adwokaci, którzy mają odwagę bronić więźniów politycznych skazanych za przestępstwa kryminalne są mocno prześladowani”. Organizacje międzynarodowe i władze krajowe powinny nalegać na ochronę niezbędnej swobody wypowiedzi prawników oraz ustanowienie mechanizmów monitorujących, służących ochronie prawników, których bezpieczeństwo jest zagrożone.

Przeczytaj tekst pisemnego zapytania:

Czytaj także:

Przeczytaj raport z naszego wydarzenia: