Gorące tematy:

Konferencja prasowa: Prezentacja raportu specjalnego poświęconego misji obserwacyjnej dotyczącej przestrzegania praw człowieka w Kazachstanie

15 maja 2018 r. w siedzibie Klubu Prasowego w Brukseli odbyła się konferencja prasowa współorganizowana przez ODF i Włoską Federację Praw Człowieka (FIDU). Z tej okazji delegacja, w której skład wchodzili Prezes FIDU Antonio Stango oraz Prezes Ruchu Europejskiego w Polsce i poseł na Sejm RP Marcin Święcicki, przedstawiła raport specjalny poświęcony niedawnej misji obserwacyjnej dotyczącej praw człowieka w Kazachstanie, która miała miejsce w okresie od 14 do 17 kwietnia 2018 r. i miała na celu ocenę realizacji zobowiązań dotyczących ochrony praw człowieka i wizytację kilku więźniów politycznych.

W toku prezentacji Antonio Stango podkreślił, że: „tego rodzaju inicjatywy mogą przyczyniać się do zmiany sytuacji w zakresie przestrzegania praw człowieka w niektórych państwach takich jak, być może, również Kazachstan”. Stwierdził również, że umowy zawierane pomiędzy EU a Kazachstanem, a zwłaszcza udoskonalona umowa o partnerstwie i współpracy, mogą odegrać kluczową rolę w procesie poprawy przestrzegania praw człowieka, jednocześnie doceniając rolę przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w procesie monitorowania realizacji tego typu uzgodnień.

Podsumowując wnioski z raportu, Marcin Święcicki ponownie wyraził swoje obawy dotyczące konkretnych kwestii, którym poświęcona była misja, a mianowicie sprawy Kenzhebeka Abisheva, poety prześladowanego z przyczyn politycznych, Almata Zhumagulova wspierającego stowarzyszenie Demokratyczny Wybór Kazachstanu oraz blogerki Ardak Ashim, będącej ofiarą brutalnych praktyk polegających na przymusowym leczeniu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Poseł na Sejm RP wspomniał również o niepokojącym przypadku więźnia politycznego Iskandera Yerimbetova, z którym delegaci mieli okazję się spotkać i który opowiadał o stosowanych wobec niego torturach, jak również o sprawie Mukhtara Dzhakisheva, ciężko chorego więźnia politycznego, do którego nie dopuszczono członków delegacji.

Obydwaj delegaci postulowali, aby przedstawiciele UE działający na szczeblu lokalnym, w tym m.in. delegacja z ramienia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, a także członkowie Parlamentu Europejskiego odwiedzający ten kraj poświęcali tym kwestiom więcej uwagi, a ich rola była bardziej znacząca. Po pierwsze, zaangażowanie Unii Europejskiej w proces monitorowania przestrzegania praw człowieka powinno być upubliczniane przez misję Unii Europejskiej w Astanie oraz członków Parlamentu Europejskiego odwiedzających ten kraj, chociażby poprzez organizowanie spotkań i publikowanie raportów z odwiedzin więźniów politycznych przetrzymywanych w areszcie, spotkania z ich adwokatami, krewnymi, aktywistami, dziennikarzami i obrońcami praw człowieka. Po drugie, należałoby sporządzać roczne raporty publiczne dotyczące przestrzegania praw człowieka w tym kraju i warunków poprawionej umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy EU i Kazachstanem i czuwać nad tym, aby zawarte umowy dwustronne ściśle regulujące kwestie dotyczące przestrzegania i promowania praw człowieka były skutecznie wdrażane przez władze Kazachstanu. Ponadto, panowie Święcicki i Stango zaapelowali do Parlamentu Europejskiego o podjęcie pilnej rezolucji w sprawie ochrony praw człowieka w Kazachstanie.

POBIERZ PEŁNY RAPORT POŚWIĘCONY MISJI OBSERWACYJNEJ DOTYCZĄCEJ PRAW CZŁOWIEKA W KAZACHSTANIE

Przeczytaj nasze pozostałe raporty:

Przeczytaj nasze oświadczenia: