Gorące tematy:

Wybiórcza sprawiedliwość w Ukrainie: działaczowi antykorupcynemu grozi więzienie

Kampania mająca na celu zdyskredytowanie Centrum Zwalczania Korupcji (CZK) i jego przewodniczącego Vitaliya Shabunina, znalazła swoją kontynuację w sprawie karnej przeciwko Shabuninowi za rzekome pobicie dziennikarza Vsyevoloda Filimonenko.

Source: humanrights.org.ua

Według Vitaliya Shabunina, początkowo pracownicy organów ścigania planowali przedstawić mu zarzut z art.. 345-1 kodeksu karnego – „Groźba karalna lub przemoc wobec dziennikarza”, która przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 5. Jednak po tym, jak wiadomość o ściganiu karnym działacza społeczeństwa obywatelskiego odbiła się szerokim echem w opinii publicznej, organy ścigania zmieniły zarzut na łagodniejszy – „umyślne spowodowanie umiarkowanych obrażeń ciała”, za który grozi pozbawienie wolności do lat 3.

W dniu 16.08.2017 r. sąd zastosował wobec Vitaliya Shabunina środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. W ciągu kolejnych dwóch miesięcy będzie musiał informować organy ścigania i sąd o zmianie miejsca zamieszkania i pracy.

Incydent z „pobiciem” miał miejsce w dniu 08.07.2017 r. Vitaliy Shabunin uderzył Vsyevoloda Filimonenkę po wyraźnej prowokacji ze strony tego ostatniego. Podczas procesu adwokaci działacza społeczeństwa obywatelskiego zauważyli, że obrażenia fizyczne Filimomenki zostały opisane dopiero 12 dni po incydencie w dniu 8 lipca 2017 r.

Vsyevolod Filimonenko twierdzi, że jest dziennikarzem internetowej publikacji „Głos ludu” [ros. «Голос народа»]. Z jego udziałem przygotowano kilka dyskredytujących wideoreportaży na temat Vitaliya Shabunina i CZK.

Ściganie karne Vitaliya Shabunina jest kontynuacją kampanii prześladowania CZK i jego członków, o czym Fundacja Otwarty Dialog informowała w raporcie Prześladowania na tle politycznym i nękanie w Ukrainie pomajdanowej”.

W Ukrainie nadal działa selektywna sprawiedliwość. Dziesiątki dziennikarzy zostało rannych podczas Euromajdanu, ale jak dotąd żaden z napastników nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Jednocześnie sprawa karna przeciwko działaczowi antykorupcyjnemu została „zbadana” w bardzo krótkim terminie. Takie przypadki szkodzą międzynarodowemu wizerunkowi Ukrainy i niwelują te nieliczne sukcesy, jakie udało się osiągnąć nowemu rządowi.

W dniu 29.06.2017 r. 21 członków ZPRE podpisało deklarację, w której wyrażono zaniepokojenie przypadkami ścigania karnego członków organizacji antykorupcyjnych (w tym członków CZK) przez władze w Ukrainie. Obserwowana jest tendencja powrotu do przestępczych metod walki z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, jak miało to miejsce w czasie reżimu Viktora Yanukovycha. Osobista odpowiedzialność za to spoczywa na Prezydencie Petro Poroshence i organach ścigania Ukrainy.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
Lyudmyla Kozlovska – [email protected]
Andriy Osavoliyk – [email protected]