Gorące tematy:

Otwarty Dialog znów wygrywa z MSZ. Nie będzie komisarza, resort nie przejmie kontroli nad Fundacją

W trwającym od sierpnia 2017 r. sporze z MSZ po raz kolejny obroniliśmy swoje stanowisko – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy postanowił oddalić skargę szefa MSZ na poprzednie postanowienie sądu z dn. 7.12.2017 r. dotyczące odmowy ustanowienia zarządu komisarycznego w naszej organizacji.

Nie powiodły się tym samym próby ministra Witolda Waszczykowskiego, a następnie jego następcy Jacka Czaputowicza o dokonanie – swego rodzaju – jej wrogiego przejęcia. Sędzia Ewa Maciejewska w obszernym uzasadnieniu niemal całkowicie podzieliła stanowisko Fundacji, formułowane przez nas wielokrotnie wcześniej:

  1. Sporna notatka na Facebooku z lipca 2017 r. (Niech państwo stanie: wyłączmy rząd!) była prywatnym tekstem Bartosza Kramka, a nie oficjalnym oświadczeniem Fundacji – została opublikowana na jego prywatnym profilu; nasze oświadczenie z tego samego dnia było odrębnym tekstem;
  2. Bartosz Kramek nie jest i nigdy nie był członkiem Zarządu ODF (a w myśl ustawy o fundacjach, w oparciu o którą działał MSZ, to działanie Zarządu Fundacji musiałoby naruszać w sposób istotny przepisy prawa); nie ma przy tym żadnego znaczenia fakt sprawowania przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Fundacji i jej prokurenta;
  3. MSZ ani nam, ani naszym adwokatom nie potrafił wskazać dokładnie, jakie normy prawne zostały – ich zdaniem – naruszone (co zostało podkreślone w uzasadnieniu sądu kilkakrotnie wcześniej);
  4. Nawet gdyby uznać, że udostępnienie spornej publikacji na profilu ODF jest równoznaczne z działaniem (oświadczeniem) Zarządu Fundacji, to nie można by go uznać za istotne naruszenie prawa, bo nie jest złamaniem prawa “prowadzenie rozważań dotyczących pomysłów i form protestów społecznych” przeciwko polityce rządu i politykom partii rządzącej, a poza tym…
  5. Konstytucja gwarantuje wolność słowa, w tym prawo do manifestowania swoich poglądów, jak również prawo do zgromadzeń i zrzeszania się (czyli m. in. swobodę działalności organizacji pozarządowych).

Od powyższego orzeczenia szefowi MSZ przysługuje odwołanie do sądu wyższej instancji – w tym wypadku Sądu Okręgowego w Warszawie.

W związku z ubiegłorocznym wystąpieniem Bartosza Kramka i aktywnością Fundacji w obronie rządów prawa w Polsce, prowadzony jest w dalszym ciągu szereg politycznie motywowanych postępowań m. in. kontrola celno-skarbowa (Łódzki Urząd Celno-Skarbowy) i śledztwo z art. 255 § 1 kodeksu karnego – nawoływanie do popełnienia występku lub przestępstwa skarbowego (Prokuratura Okręgowa w Warszawie).

W obronie krytycznych wobec władzy organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich w Polsce występowali dotychczas m. in. delegaci Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy [1], [2] międzynarodowa koalicja organizacji pozarządowych Civic Solidarity Platform.

Nie ustępujemy i działamy dalej.

POBIERZ POSTANOWIENIE SĄDU

W celu otrzymania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
Bartosz Kramek – [email protected]
Fundacja Otwarty Dialog

Zobacz oświadczenia Fundacji:

  1. Oświadczenie Fundacji Otwarty Dialog z dn. 21.07.2017 r. ws. demontażu rządów prawa w Polsce
  2. Oświadczenie Fundacji Otwarty Dialog z dn. 23.07.2017 r.
  3. Oświadczenie ws. decyzji Prezydenta RP z dn. 24 lipca 2017 r. ws. reformy sądownictwa
  4. Oświadczenie Fundacji Otwarty Dialog z dn. 31.07.2017 r. (finansowanie i darczyńcy, czyli o sorosach słów parę)
  5. Oświadczenie Prezes Fundacji Otwarty Dialog Lyudmyly Kozlovskiej z dn. 17.08.2017 r.

Czytaj także: