Gorące tematy:

Interpol usunął z listy osób poszukiwanych listem gończym rosyjskiego uchodźcę politycznego Iana Andreyeva

W dniu 23.03.2018 r. Komisja ds. Kontroli Dokumentów Interpolu poinformowała, że nazwisko Iana Andreyeva zostało usunięte z listy osób poszukiwanych listem gończym. Jego ściganie karne zostało uznane za umotywowane politycznie. Fundacja Otwarty Dialog” szeroko relacjonowała sprawę Iana Andreyeva. Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję Komisji, dzięki której kolejny przypadek nadużycia systemu Interpolu przez państwo autorytarne został wyeliminowany.

Source: www.yarnovosti.com

Ian Andreyev jest byłym szefem Rejonu Tutajewskiego obwodu jarosławskiego w Rosji. Andreyev był jedynym szefem (spośród 19) rejonu miejskiego obwodu jarosławskiego, który nie był członkiem prorządowej partii „Jedna Rosja” [«Единая Россия»].

W kwietniu 2009 r. gubernator obwodu jarosławskiego Sergey Vakhrukov oświadczył publicznie, że naczelnik Rejonu Tutajewskiego Ian Andreyev powinien ustąpić ze stanowiska. Vakhrukov nie miał uprawnień, aby zwolnić Andreyeva. Można było to osiągnąć wyłącznie na podstawie decyzji sądu lub decyzji parlamentu rejonowego. Jednakże miejscowe Zgromadzenie Ustawodawcze odmówiło zdymisjonowania Andreyeva. Po tym zdarzeniu szef Rejonu Tutajewskiego zaczął mieć kłopoty z prawem. W roku 2009 przeciwko niemu wszczęto 4 postępowania karne na podstawie wątpliwych zarzutów. Istnieją powody, by przypuszczać, że policja sfałszowała zeznania świadków. Andreyev został odsunięty od zajmowanego stanowiska.

W wyniku postępowania sądowego we wrześniu 2011 r. Ian Andreyev został uniewinniony, po czym został przywrócony na stanowisko szefa Rejonu Tutajewskiego. Wkrótce potem Andreyev ponownie został poddany naciskom. Przywództwo w regionie zażądało od niego rezygnacji ze stanowiska.

W grudniu 2011 r. wszczęto kolejne postępowanie karne na przeciwko Andreyevovi na podstawie wątpliwych zarzutów. Obawiając się o swoje bezpieczeństwo, postanowił on wyjechać do swoich krewnych do Izraela. Na początku 2012 r. rosyjskie organy ścigania umieściły nazwisko Andreyeva na międzynarodowej liście osób poszukiwanych listem gończym.

Obecnie Andreyev mieszka z żoną i dwiema córkami w Izraelu. Mają oni zezwolenie na pobyt, jednak nie mogli uzyskać obywatelstwa izraelskiego właśnie z tego względu, iż nazwisko Andreyeva widniało na międzynarodowej liście osób poszukiwanych listem gończym.

Państwa niedemokratyczne prowadzą ściganie karne na tle politycznym za pomocą systemu Interpolu. Dzięki staraniom organizacji praw człowieka, Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, reforma Interpolu ruszyła z miejsca. W latach 2016-2017 Interpol zaczął stosować (na razie jeszcze mało konsekwentnie) politykę ochrony osób ze statusem uchodźcy, a także bardziej dokładnie monitorować umotywowane politycznie wnioski o umieszczenie osób na liście osób poszukiwanych listem gończym.

W ciągu ostatnich dwóch lat Interpol usunął z listy nazwiska kilku osób, w obronie których Fundacja Otwarty Dialog prowadziła kampanię międzynarodową. Wśród tych osób znaleźli się: rosyjski działacz opozycyjny Nikolay Koblyakov; oskarżony w sprawie YUKOSu Pavel Zabelin; kazachstański polityk opozycyjny Mukhtar Ablyazov, jak również osoby, które są prześladowane w ramach jego postępowania karnego – Muratbek Ketebayev, Alexander Pavlov, Tatiana Paraskevich i Artur Trofimov.

Fundacja Otwarty Dialog nadal prowadzi kampanię na rzecz ochrony ofiar nadużycia systemu Interpolu i zwraca uwagę społeczności międzynarodowej na motywowane politycznie sprawy Anatoliya Pogorelova, rodziny Khrapunovych (Viktora, Leili i Ilyasa Khrapunovych i innych), Zhanary Akhmetovej, Fikrata Guseynova, Narzullo Okhunzhonova, Any Ursachi i Yafaza Gasanova.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
Lyudmyla Kozlovska – [email protected]