Gorące tematy:

Członkowie PACE do prezydenta Nazarbayeva: „Wzywamy do zaprzestania praktyki ścigania karnego na tle politycznym i do uwolnienia więźniów politycznych”

W dniu 11.10.2017 r. członkowie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE) podpisali wspólne pismo skierowane do prezydenta Kazachstanu Nursultana Nazarbayeva, dotyczące bezprawnego uwięzienia dwóch więźniów politycznych: Mukhtara Dzhakisheva i Muratkhana Tokmadiego.

Z inicjatywą napisania pisma wystąpiło sześciu posłów z PACE z różnych krajów i środowisk politycznych, a mianowicie: Petra De SUTTER (Belgia, SOC), Alice-Mary HIGGINS (Irlandia, SOC), Ulla SANDBÆK (Dania, UEL), Pieter OMTZIGT (Holandia EPP/CD), Frank SCHWABE (Niemcy, SOC) i Gabriela HEINRICH (Niemcy, SOC).

Posłowie do Parlamentu Europejskiego wyrazili swoje zaniepokojenie sprawą Muratkhana Tokmadiego, biznesmena skazanego na trzy lata pozbawienia wolności na podstawie zarzutów o podłożu politycznym. W jego przypadku prawa człowieka były wielokrotnie ignorowane przez władze Kazachstanu.

Ściganie karne Muratkhana Tokmadi i presja wywierana na członków jego rodziny jest związana z międzynarodowym ściganiem kazachstańskiego dysydenta Mukhtara Ablyazova. Jak stwierdzili członkowie PACE: „Pan Tokmadi jest zmuszany do przyznania się do morderstwa popełnionego 13 lat temu, rzekomo na polecenie pana Ablyazova”, którego nigdy wcześniej nie spotkał. Posłowie podkreślali także niepokojącą presję wywieraną na żonę zatrzymanego, Dzhamilyę Aimbetovą-Tokmadi, „której grożono wszczęciem postępowania karnego z powodu odmowy złożenia fałszywych zeznań na temat jej męża i która była zmuszona do opuszczenia kraju z powodu uzasadnionej obawy o swoje życie. W piśmie wspomniano również Berika Imankaliyeva, jednego z dalekich krewnych rodziny Tokmadi. Według posłów, Berik Imankaliyev „został poddany torturom i zmuszony do złożenia fałszywych zeznań (…) przeciwko panu Tokmadi”.

Zostały również zgłoszone naruszenia praw więźnia w związku z faktem, że „adwokatom pana Tokmadiego groziło cofnięcie ich licencji zawodowych w przypadku, jeżeli nadal będą bronić swojego klienta”.

Warto zauważyć, że w ubiegłym roku i w ostatnich miesiącach francuska RadaStanu (Conseil d’État), a także władze Interpolu uznały, iż ściganiekarneMukhtara Ablyazova, kilku członków jego rodziny i byłych współpracowników mapodłożepolityczne.

W piśmie poruszono również pilną sprawę Mukhtara Dzhakisheva.  Dzhakishev jest wybitnym biznesmenem, skazanym na 14 lat więzienia, ponieważ odmówił podpisania fałszywychzeznań obciążających Mukhtara Ablyazova i zaprzeczył, jakobybyliprzyjaciółmi.

Warunki jego przetrzymywania w więzieniu są przedmiotem poważnego zaniepokojenia Członków PACE. „W ciągu ośmiu lat jego pobytu za kratkami, Dzhakishev był bity, co doprowadziło do choroby nerek. Obecnie Dzhakishev potrzebuje pilnej hospitalizacji w klinice publicznej. Dzhakishev nie otrzymuje niezbędnej opieki medycznej w zakładzie karnym. W związku z tym jego obecny stan zdrowia może nawet doprowadzić do jego śmierci”- napisali parlamentarzyści.

Posłowie ponownie wyrazili poparcie dla żądania Komitetu Praw Człowieka ONZ, aby wyrok kazachstańskich władz został odwołany, a Dzhakishev zwolniony z więzienia, wzywając tym samym Kazachstan do przestrzegania zobowiązań międzynarodowych.

Posłowie zakończyli swój apel wzywając Kazachstan do „zaprzestania wszelkich praktyk ścigania karnego na tle politycznym i do uwolnienia więźniów politycznych oraz do przestrzegania międzynarodowych standardów i porzucenia bezprawnych praktyk stosowanych przeciwko obywatelom Kazachstanu”.

Pobierz pismo od członków PACE:

  1. pierwotna wersja z oryginalnymi podpisami
  2. wersja ze wskazaniem dokładnych stanowisk sygnatariuszy

Czytaj nasze raporty: