Nadmierne użycie siły i masowe zatrzymania: policja rozproszyła akcję protestacyjną w pobliżu parlamentu ukraińskiego

7 marca 2018 | Autorzy: Igor Savchenko, Andriy Osavoliuk

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin