Gorące tematy:

Strasbourg: Członkowie PACE zaniepokojeni zamachem na rządy prawa, wolność mediów i niezależność NGO-sów w Polsce

W mijającym tygodniu przebywaliśmy w Strasbourgu w związku z sesją plenarną Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE). Naszą polską delegację prowadzoną przez Prezes Fundacji Otwarty Dialog Lyudmylę Kozlovską tworzyli Anna Prus z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet i Robert Hojda – twórca przysejmowej Przystani “OKO” – bardzo ważnego miejsca (dosłownie i w przenośni) na mapie ulicznej opozycji w Polsce. Towarzyszył nam również Antonio Stango – Przewodniczący Włoskiej Federacji na Rzecz Praw Człowieka.

Obok szeregu spotkań indywidualnych z przedstawicielami misji dyplomatycznych, biurem Komisarza Rady Europy ds. Praw Człowieka i delegatami krajowymi (parlamentarzystami poszczególnych krajów członkowskich – od Ukrainy po Wielką Brytanię i Hiszpanię) razem z Petrą De Sutter (belgijski Senat, Zieloni) i Frank Schwabe (Bundestag, SPD), zorganizowaliśmy wydarzenie poświęcone sytuacji w naszym kraju pn. “Government Against the Rule of Law, Civil Society and Independent Media in Poland”. Projekt rezolucji nawiązuje m. in. do wcześniejszych dokumentów – w tym październikowej deklaracji o atakach na rządy prawa i NGOs w Polsce. Zgromadzenie już w lipcu zajmowało się sprawami niezależności sądownictwa i prawami kobiet w Polsce.

Zobacz pełną galerię

W ramach naszych spotkań i wystąpień – obok systemowego charakteru destrukcji rządów prawa – koncentrowaliśmy się na atakach na niezależność mediów (nałożenie kary finansowej na TVN, ataki ministra Patryka Jakiego i naciski Żandarmerii Wojskowej na dziennikarzy portalu Onet/redakcji Onet Wiadomości) oraz – przede wszystkim przypadkach indywidualnych: pobiciu aktora Krzysztofa Pieczyńskiego, bezprawnych interwencjach policji i postępowaniach przeciwko aktywistom i uczestnikom protestów obywatelskich. Posiłkowaliśmy się raportem Obywateli RP (ObyPomoc) i listem pozostawionym przez Piotra Szczęsnego. Głównym, bezpośrednim rezultatem naszych działań jest podpisany przez 30 delegatów wniosek o rezolucję pn. “Civil liberties in Poland, Ukraine and the Republic of Moldova must be preserved”, którego zasadnicza część dotyczy Polski.

Zostanie on omówiony (i zaaprobowany bądź odrzucony) na następnej sesji Zgromadzenia w Paryżu przez Komitet Stały składający się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz szefów grup politycznych, delegacji narodowych i komisji (60 parlamentarzystów z 47 krajów). W razie aprobaty kolejnymi krokami jest jego skierowanie do właściwych komisji i wyznaczenie sprawozdawcy oraz grup eksperckich składających rekomendacje.

Po raporcie przedstawionym przez posła sprawozdawcę, następuje głosowanie. Przyjęcie rezolucji może wiązać się z określonymi krokami – wdrożeniem procedury monitoringowej, misjami obserwacyjnymi, a w jej ramach formalnymi spotkaniami tak ze strukturami rządowymi, jaki i społeczeństwem obywatelskim. Będziemy się starali by obserwowane były postępowania i procesy wytaczane aktywistom – przedstawicielom tzw. opozycji ulicznej.

Swoją relację z wydarzenia zamieściła również Petra De Sutter, której stanowcza wypowiedź ws. sytuacji w Polsce dostępna jest również pod adresem: https://goo.gl/KCgnhU

Za relację na żywo dziękujemy Video-KOD.