Gorące tematy:

Spór Fundacji Otwarty Dialog z MSZ nadal trwa. Jest kolejne wezwanie

Choć 7.12.2017 r. sąd oddalił wniosek o wyznaczenie zarządcy przymusowego Fundacji Otwarty Dialog podpisany osobiście przez Witolda Waszczykowskiego, to jego następca, min. Jacek Czaputowicz podąża śladami poprzednika.

29.12.2017 r. ODF odpowiedziało na pismo Andrzeja Jasionowskiego, Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej MSZ, który – w ostatnich dniach urzędowania swojego ówczesnego pryncypała, ministra Waszczykowskiego – wezwał Fundację do usunięcia słynnej już publikacji Bartosza Kramka z dn. 21.07.2017 r., w której postulował rozważenie podjęcia szeroko zakrojonych akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa w obliczu ataku na niezależność sądownictwa Polsce. Dyrektor Jasionowski wezwał Fundację – tym razem w sposób poprawny, nie myląc adresatów – do usunięcia rzeczonej publikacji, którą ODF udostępniło latem na swoich stronach jako rzekomo niezgodnej z prawem. Fundacja odmówiła, prosząc przy okazji o informację, jakie – zdaniem MSZ – przepisy prawa naruszył Zarząd (co w myśl ustawy o fundacjach mogłoby stwarzać podstawy do wystąpienia z takim żądaniem).

Kolejne pismo – z argumentacją/uzasadnieniem stanowiska resortu, podpisane przez Dyrektor Biura Generalnego Magdalene Bogdziewicz – nadeszło 11.01. ODF odpowiedziało na nie 24.01 br. Po raz kolejny zwracając uwagę na fakt, że Bartosz Kramek nie sprawuje i nie sprawował nigdy funkcji członka Zarządu Fundacji Otwarty Dialog, a jego tekst został opublikowany we własnym imieniu – Fundacja opublikowała wtedy odrębne, własne oświadczenie i tłumaczyła tę sprawę wielokrotnie. Bardzo wątpliwe jest również przypisywanie wskazanym w piśmie jego słowom charakteru nawoływania, co w prosty sposób można wykluczyć dokonując analizy jego treści w oparciu o Słownik Języka Polskiego PWN.

Zobacz: