Gorące tematy:

Dnia 22 listopada sąd rozpatrzy sprawę aresztu ekstradycyjnego Zhanary Akhmetovej

Dnia 22.11.2017 o godzinie 14:00 Apelacyjny Sąd w Kijowie rozpatrzy apelację Zhanary Akhmetovej w sprawie aresztu ekstradycyjnego.

Kazachstańska dziennikarka opozycyjna Zhanara Akhmetova została zatrzymana w Kijowie na wniosek Kazachstanu. W dniu 24.10.2017 sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu Akhmentovej na 18 dni. Następnie 08.11.2017 Sąd Apelacyjny obwodu kijowskiego uchylił tę decyzję i uznał, że brak jest podstaw dla tymczasowego aresztowania Akhmetovej.

Dnia 02.11.2017 Szewczenkowski Sąd Rejonowy w Kijowie wydał postanowienie o areszcie ekstradycyjnym Akhmetovej na okres 60 dni. Sąd zaznaczył, że w przypadku, gdy obrona złoży apelację, to postanowienie uprawomocni się po rozpatrzeniu apelacji. Adwokaci złożyli apelację. W dniu 07.11.2017 upływał termin aresztu tymczasowego Zhanary Akhmetovej, powinna była ona zostać zwolniona z aresztu śledczego. Jednak tego dnia sędziaL. Schebunyayeva przedstawiła wyjaśnienie, sprzeczne z poprzednią decyzją sądu. Zgodnie z wyjaśnieniem, postanowienieоzastosowaniu aresztu ekstradycyjnego „podlega natychmiastowej wykonalności po jego ogłoszeniu, pomimo tego, że postanowienie sądu jeszcze się nie uprawomocniło”.

Dnia 10.11.2017 powinno było się dojść do rozpatrzenia apelacji w sprawie zastosowania aresztu ekstradycyjnego. Do sądu przybyli deputowani Mustafa Nayem, Olena Sotnyk, Svetlana Zalishchuk, Viktoriya Voitsitskaya, którzy wyrazili gotowość udzielenia poręczenia Akhmetovej. Rozprawa została jednak przeniesiona, ponieważ, jak zaznaczyli adwokaci, prokuratura nie wydała postanowienia w sprawie doprowadzenia Akhmetovej do sądu.

Ten przypadek był trzeci, kiedy organy wymiaru sprawiedliwości nie pozwoliły na wywiezienie Akhmetovej z aresztu śledczego, zrywając tym samym posiedzenia sądu i nie dając jej możliwości zaskarżenia aresztu.

Sprawa Zhanary Akhmetovej została omówiona na posiedzeniu dwóch komitetów Rady Najwyższej Komitetu Praw Człowieka i Komitetu do spraw Wolności Słowa. W dniu 14.11.2017 w parlamencie odbył się briefing w sprawie Akhmetovej. Połączone frakcje deputowanych pod nazwą EuroOptymisty stają na stanowisku, że sprawa Akhmetovej ma kontekst polityczny, i że jej ekstradycja będzie sprzeczna z konwencją dotyczącą statusu uchodźców oraz europejską konwencją o ekstradycji.

Deputowani niejednokrotnie zwracali się do prokuratury z apelem o zwolnienie Akhmetovej z aresztu. Prokuratura jednak odmawia spełnienia tej prośby. Między innymi po spotkaniu z deputowanymi zastępca prokuratora obwodu kijowskiegoYaroslav Bendik poinformował, że prokuratura nie będzie występować z inicjatywą zmiany środka zapobiegawczego w stosunku do Akhmetovej.

Fundacja Otwarty Dialog podkreśla, że prokuratura nie prowadzi należytej kontroli postępowania ekstradycyjnego i nie uwzględnia wniosków organizacji obrony praw człowieka, dotyczących występowania w sprawie Akhmetovej motywów politycznych. W obronie Akhmetovej wypowiedzieli się między innymi „Reporterzy bez granic”, Federacja Równoprawnych Dziennikarzy Kazachstanu, Kazachstańskie Międzynarodowe Biuro ds. Praw Człowieka, kazachstańska organizacja obrony praw człowieka „Arukhak”, Ukraińska Grupa Helsińska obrony praw człowieka, ukraińska organizacja społeczna „Prawo do obrony”. Biuro rzecznika monitoruje daną sprawę.

W marcu 2017 kazachstańska dziennikarka i opozycyjna aktywistka Zhanara Akhmetova razem ze swoim 9 letnim synem przybyła na Ukrainę i poprosiła o azyl polityczny. Służba migracyjna odmówiła Akhmetovej udzielenia statusu uchodźcy i nie poinformowała jej o tym. Od razu potem została zatrzymana z rażącym naruszeniem przepisów. WoficjalnychdokumentachwładzeKazachstanu wskazałymożliwy adres przebywania Akhmetovej na Ukrainie. Może to świadczyć oprzeprowadzeniuprzezwładzeKazachstanudziałań operacyjnychnaUkrainie, a także ewentualnej współpracy służb specjalnych obu państw.

Wzywamy deputowanych, dyplomatów oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego do przybycia 22.11.2017 roku o godzinie 14.00 do Sądu Apelacyjne go w Kijowie (ul. Solomenska 2а) na posiedzenie w sprawie rozpatrzenia zażalenia na areszt ekstradycyjny Akhmetovej. Ukraina nie powinna pomagać kazachstańskiemu autorytarnemu reżimowi w prowadzeniu politycznych prześladowań.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
Lyudmyla Kozlovska – [email protected]