Gorące tematy:

Fundacja Otwarty Dialog zwraca się do PE i PACE w związku z łamaniem praw człowieka i praw obywatelskich w Kazachstanie, Mołdawii i Polsce

W okresie od września do października delegacja przedstawicieli Fundacji Otwarty Dialog złożyła wizyty w Parlamencie Europejskim i Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy (PACE), aby zwrócić uwagę na łamanie praw człowieka i problem więźniów politycznych w Mołdawii i Kazachstanie, jak również niedawne przypadki ograniczania wolności obywatelskich w Polsce.

Z tej okazji Fundacja Otwarty Dialog zorganizowała bezpośrednie spotkania z ambasadorami Stałych Przedstawicielstw przy UE i RE, przedstawicielami Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), szeregu ciał doradczych, jak również deputowanymi z ramienia PACE i PE, reprezentującymi pełne spektrum przekonań politycznych i różne państwa europejskie.

Członkowie delegacji: Lyudmyla Kozlovska, Prezes Fundacji Otwarty Dialog, Alexei Tulbure, były Ambasador Republiki Mołdawii przy ONZ i Radzie Europy, Ana Ursachi, mołdawska prawniczka i obrończyni praw człowieka oraz Dzhamilya Aimbetova-Tokmadi, żona Muratkhana Tokmadiego, kazachskiego więźnia politycznego, odbyli szereg spotkań z deputowanymi PE w dniach 25-27 września 2017 r.

Delegacja poruszyła kwestię zbliżającego terminu zawarcia udoskonalonej umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Kazachstanem i podkreśliła, że warunkiem jej zawarcia jest niezwłoczne uwolnienie więźniów politycznych i zaprzestanie prześladowań politycznych w tym państwie.

Omawiano również kwestię wszechobecnej korupcji i łamania praw człowieka w Mołdowie. Fundacja Otwarty Dialog zamierza podjąć współpracę z deputowanymi UE, w celu utworzenia koalicji państw członkowskich wspierających ideę wszczęcia sankcji przeciwko skorumpowanym urzędnikom państwowym w tym kraju.

Ponadto, zgromadzone osoby poinformowano również o przebiegu międzynarodowej kampanii orędownictwa – w której uczestniczy również Fundacja Otwarty Dialog – mającej na celu reformę Statutu Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – Interpol w celu przeciwdziałania nadużyciom systemowym. Fundacja przedstawiła wykaz 16 rekomendacji wspierających ideę reformy i mającej na celu zapobieżenie kolejnym nadużyciom, takim jak te, z których przykładem są przypadki Any Ursachi i członków rodziny Tokmadi.

Na sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy obecni byli również: kazachski polityk opozycyjny, Mukhtar Ablyazov, Maciej Górski, prawnik świadczący swoje usługi na zasadzie pro bono oraz Maria Geremek, członkini polskiej inicjatywy Wolne Sądy.

Goście debatowali o zagrożeniach praworządności w Polsce, bezprecedensowych atakach na organizacje społeczeństwa obywatelskiego w tym kraju i swoich obawach dotyczących międzynarodowej wiarygodności Mołdowy. Fundacja Otwarty Dialog poruszyła również na sesji Zgromadzenia problem więźniów politycznych w kontekście „Powiązań Rady Europy z Kazachstanem”.

Kilkoro członków Parlamentu zobowiązało się do poparcia stanowiska Fundacji Otwarty Dialog podpisując deklarację, wzywającą Polskę do zaprzestania ataków na organizacje społeczeństwa obywatelskiego; Republikę Kazachstanu do zaprzestania stosowania opresji wobec przeciwników politycznych i prześladowań obywateli i dysydentów i Mołdawię do przestrzegania swoich międzynarodowych zobowiązań, mając na uwadze brak potrzebnych reform i stosowanie represji wobec aktywistów.

Posłuchaj apelów wygłaszanych przez członków Parlamentu Europejskiego:

Czytaj nasze raporty:

  1. Zawłaszczone państwo: Politycznie motywowane prześladowania w Mołdawii i uzurpacja władzy przez Vladimira Plahotniuca
  2. Informacje na temat bezprecedensowych ataków na organizacje społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
  3. Lista kazachskich więźniów politycznych i osób prześladowanych politycznie przez Kazachstan
  4. Sprawa Muratkhana Tokmadiego
  5. Kazachstan: Życie więźnia politycznego Mukhtara Dzhakisheva jest w niebezpieczeństwie