Gorące tematy:

Open Democracy o postulowanych przez ODF reformach Interpolu

Państwa niedemokratyczne w dalszym ciągu wydają międzynarodowe nakazy aresztowania dysydentów, dziennikarzy oraz przeciwników politycznych. Fakt, że problem ten się utrzymuje, oznacza, że reżimy adaptują swoje działanie oraz że ostatecznie te nowe reformy nie nadążają za rzeczywistością. O koniecznych reformach Interpolu, zaproponowanych przez Fundację Otwarty Dialog, pisze Matt Mulberry w artykule opublikowanym na platformie internetowej Open Democracy.

Nowy zbiór proponowanych przez Fundację Otwarty Dialog reform napisano stosunkowo prostym językiem, na zaledwie czterech stronicach, jednakże nie można zaprzeczyć, że propozycje te są odważne szeroko zakrojone. Jakkolwiek większość z nich wydaje się pragmatyczna i bezpośrednia, lektura innych może stwarzać wrażenie pogardliwego odrzucania związanych z działaniem Interpolu odniesień do kwestii bezpieczeństwa, budżetowych, operacyjnych i prawnych” – ocenia Mulberry.

Autor przytacza przykład jednej z „najodważniejszych” reform, która polegałaby na publikowaniu „czerwonych alertów” na stronie internetowej Interpolu z chwilą ich wydania. I choć z punktu widzenia Interpolu reforma jest trudna do wdrożenia (brak ogłoszenia „czerwonych alertów” może oznaczać, że osoby będące ich obiektami mogą czuć się zachęceni do podróżowania, co zwiększa prawdopodobieństwo, że zostaną zatrzymani na granicy przy próbie posłużenia się paszportem, a z kolei publikowanie ich zachęciłoby poszukiwanych do ukrywania się w kraju, w którym przebywają), to Fundacja Otwarty Dialog w swoim raporcie zatytułowanym „Reforma Interpolu: nie pozwólmy, aby zatrzymała się wpół drogi” stwierdza, że „Nie stanowiłoby to poważnych zagrożeń dla ścigania prawdziwych przestępców, ale oznaczałoby, dla osób mających status uchodźcy, większe prawdopodobieństwo ucieczki przed zatrzymaniem na politycznie motywowane żądanie. Każdy mógłby szybko sprawdzić swoje własne dane. Organizacje międzynarodowe mogłyby bardziej skutecznie monitorować przypadki nadużycia of Interpolu oraz stwierdzać, które państwa dopuszczają się tych naruszeń”.

Źródło: opendemocracy.net