Gorące tematy:

MSZ wyznaczy Fundacji zarządcę przymusowego? Bartosz Kramek: „Będziemy się bronić”

MSZ rozważa wyznaczenie zarządcy przymusowego Fundacji Otwarty Dialog” – poinformował 21 sierpnia Newsweek, powołując się na informacje z biura prasowego resortu. Reakcję Ministerstwa na oświadczenie ODF dotyczące zamachu PiS na wolne sądy Przedowniczący Rady Fundacji Bartosz Kramek nazwa bezprecedensowym atakiem na społeczeństwo obywatelskie.

Bartosz Kramek poinformował PAP, że oficjalną drogą Fundacja nie otrzymała jeszcze żadnej informacji na ten temat – pismo nie wpłynęło ani od Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ani od sądu. Z kolei ostatnie pismo od Fundacji do MSZ do tej pory pozostaje bez odpowiedzi.

Powodem sporu jest post, który Kramek umieścił na Facebooku w czasie lipcowych protestów. Pisał w nim jak „powstrzymać zamach PiS na rządy prawa w Polsce”, a całość zatytułował „Niech państwo stanie: wyłączmy rząd!”. MSZ potraktowało wpis niezwykle poważnie i jako organ nadzorujący, zwróciło się o wyjaśnienia m.in. dlaczego na profilu Fundacji na Facebooku „umieszczane są informacje nawołujące do nielegalnych działań, takich jak zachęcanie do niewywiązywania się z obowiązku uiszczania podatków czy ataki personalne wymierzone w konkretne osoby”. W odpowiedzi Bartosz Kramek podkreślał, że Fundacja nigdy nie wzywała do nielegalnych działań” – czytamy na stronie Newsweeka.

Zgodnie z ustawą o fundacjach, jeśli działanie zarządu fundacji narusza przepisy prawa czy też postanowienia statutowe, minister może wyznaczyć odpowiedni termin do usunięcia tych uchybień w działalności zarządu albo może żądać dokonania w wyznaczonym terminie zmiany zarządu fundacji. Po bezskutecznym upływie terminu albo w razie dalszego uporczywego działania zarządu fundacji w sposób niezgodny z prawem, statutem lub celem fundacji, minister może wystąpić do sądu o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego. – Mogę powiedzieć, że w przypadku jakiegokolwiek wniosku czy kroków prawnych, będziemy się bronić. Nasze stanowisko pozostaje niezmienne – tego rodzaju presję, którą MSZ stara się wywierać, traktujemy jako bezprecedensowy atak na społeczeństwo obywatelskie i atak na wolność słowa – stwierdził Bartosz Kramek.

Źródło: Newsweek

Czytaj również:

Zobacz także:

  1. Oświadczenie Fundacji Otwarty Dialog z dn. 21.07.2017 r. ws. demontażu rządów prawa w Polsce
  2. Oświadczenie Fundacji Otwarty Dialog z dn. 23.07.2017 r.
  3. Oświadczenie ws. decyzji Prezydenta RP z dn. 24 lipca 2017 r. ws. reformy sądownictwa
  4. Oświadczenie Fundacji Otwarty Dialog z dn. 31.07.2017 r. (finansowanie i darczyńcy, czyli o sorosach słów parę)