Gorące tematy:

Interpol uznaje motywację polityczną wydanych przez Kazachstan czerwonych powiadomień

Sekretariat Generalny Międzynarodowej Organizacji Policji (Interpol) potwierdził, że nazwiska kazachskich opozycyjnych polityków Mukhtara Ablyazova oraz Muratbeka Ketebayeva, jak również współpracowników Ablyazova Tatiany Paraskevich i Alexandra Pavlova zostały usunięte z baz danych Interpolu. Tym samym potwierdzone zostały motywacje polityczne słynnych wniosków o rozpowszechnienie czerwonych powiadomień ze strony władz kazachskich i współpracujących z nimi władz Rosji i Ukrainy, przeciwko osobom, które miały powiązania polityczne, biznesowe lub rodzinne z Ablyazovem.

Przez ostatnich kilka lat Kazachstan przy pomocy instrumentów Interpolu oraz skorumpowanego sądownictwa i organów egzekwujących prawo w innych krajach dążył do ekstradycji głównego politycznego przeciwnika prezydenta Nursultana Nazarbayeva. Ablyazov, jego współpracownicy i krewni, byli poszukiwani w celu pozyskania od nich nowych zeznań przeciwko niemu oraz jego działalności opozycyjnej i interesom poza krajem.

W dniu 9 grudnia 2016 r., sąd najwyższej instancji we Francji (Conseil d’Etat) zakazał ekstradycji Ablyazova do Rosji i na Ukrainę. Rada Państwa uznała także za niezgodną z prawem presję wywieraną przez władze kazachstańskie na władze Rosji i Ukrainy w odniesieniu do wniosków ekstradycyjnych.

Ponadto, w ciągu minionych kilku lat, kilka innych państw członkowskich UE i Stany Zjednoczone wydały kilkanaście decyzji odmowy ekstradycji współpracowników i członków rodziny Ablyazova do Kazachstanu, Rosji i na Ukrainę (np. Austria, Czechy, Litwa, Polska, Hiszpania i Wielka Brytania). Dodatkowo, udzielono różnego rodzaju ochrony międzynarodowej (azyl polityczny, status uchodźcy, dodatkowa ochrona, itp.) większości osób powiązanych z działalnością polityczną i interesami Ablyazova.

Ochrony udzielono m.in. Pavlovowi, Ketebayevowi and Paraskevich, którzy mieszkają w Hiszpanii, Polsce i w Czechach. W związku z umieszczeniem ich nazwisk w bazach danych Interpolu, nie mogli oni swobodnie podróżować.

Fundacja Otwarty Dialog opowiada się przeciwko nadużywaniu Interpolu od szeregu lat w celach politycznych przez kraje niedemokratyczne. W jej głównych raportach z lat 2015 i 2017 opisano setki różnych przypadków z regionu postsowieckiego ale także z całego świata. Potrzebę reformy Interpolu uznało także szereg organizacji i ciał międzynarodowych, w tym Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy.

Fundacja w sposób stały podejmuje kwestię pilnych przypadków prześladowań politycznych z wykorzystaniem Interpolu oraz różnych instrumentów międzynarodowych – takich jak przypadki Anatoliya Pogorelova, Yerzhana Kadesova oraz rodzin Victora Khrapunova i Muratkhana Tokmadiego, ściganych z powodu tego, że są byłymi współpracownikami i członkami rodzin Ablyazova czy obywateli Azerbejdżanu oraz działaczy na rzecz obrony praw człowieka, Leyli i Arifa Yunus, oraz Ferida Yusuba, którzy popadli w konflikt z wpływowym politykiem Eminem Shekinskiym. Podobnie, w Mołdawii odnotowano przypadki osób, które mogą zostać umieszczone na liście czerwonych not Interpolu z powodu działalności opozycyjnej wobec reżimu oligarchy Vlada Plahotniuca. Przykładowo, ściganie na mocy prawa karnego prawniczki i obrończyni praw człowieka z Mołdawii Any Ursachi oraz biznesmena i działacza, który odmówił cenzurowania niezależnych mediów w swoim kraju, Alexandru Machedona.