Interpol uznaje motywację polityczną wydanych przez Kazachstan czerwonych powiadomień

  • 26.07.2017
  • Autor: Tomasz Kłosowicz

Sekretariat Generalny Międzynarodowej Organizacji Policji (Interpol) potwierdził, że nazwiska kazachskich opozycyjnych polityków Mukhtara Ablyazova oraz Muratbeka Ketebayeva, jak również współpracowników Ablyazova Tatiany Paraskevich i Alexandra Pavlova zostały usunięte z baz danych Interpolu. Tym samym potwierdzone zostały motywacje polityczne słynnych wniosków o rozpowszechnienie czerwonych powiadomień ze strony władz kazachskich i współpracujących z nimi władz Rosji i Ukrainy, przeciwko osobom, które miały powiązania polityczne, biznesowe lub rodzinne z Ablyazovem.

Przez ostatnich kilka lat Kazachstan przy pomocy instrumentów Interpolu oraz skorumpowanego sądownictwa i organów egzekwujących prawo w innych krajach dążył do ekstradycji głównego politycznego przeciwnika prezydenta Nursultana Nazarbayeva. Ablyazov, jego współpracownicy i krewni, byli poszukiwani w celu pozyskania od nich nowych zeznań przeciwko niemu oraz jego działalności opozycyjnej i interesom poza krajem.

W dniu 9 grudnia 2016 r., sąd najwyższej instancji we Francji (Conseil d'Etat) zakazał ekstradycji Ablyazova do Rosji i na Ukrainę. Rada Państwa uznała także za niezgodną z prawem presję wywieraną przez władze kazachstańskie na władze Rosji i Ukrainy w odniesieniu do wniosków ekstradycyjnych.

Ponadto, w ciągu minionych kilku lat, kilka innych państw członkowskich UE i Stany Zjednoczone wydały kilkanaście decyzji odmowy ekstradycji współpracowników i członków rodziny Ablyazova do Kazachstanu, Rosji i na Ukrainę (np. Austria, Czechy, Litwa, Polska, Hiszpania i Wielka Brytania). Dodatkowo, udzielono różnego rodzaju ochrony międzynarodowej (azyl polityczny, status uchodźcy, dodatkowa ochrona, itp.) większości osób powiązanych z działalnością polityczną i interesami Ablyazova.

Ochrony udzielono m.in. Pavlovowi, Ketebayevowi and Paraskevich, którzy mieszkają w Hiszpanii, Polsce i w Czechach. W związku z umieszczeniem ich nazwisk w bazach danych Interpolu, nie mogli oni swobodnie podróżować.

Fundacja Otwarty Dialog opowiada się przeciwko nadużywaniu Interpolu od szeregu lat w celach politycznych przez kraje niedemokratyczne. W jej głównych raportach z lat 2015 i 2017 opisano setki różnych przypadków z regionu postsowieckiego ale także z całego świata. Potrzebę reformy Interpolu uznało także szereg organizacji i ciał międzynarodowych, w tym Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy.

Fundacja w sposób stały podejmuje kwestię pilnych przypadków prześladowań politycznych z wykorzystaniem Interpolu oraz różnych instrumentów międzynarodowych – takich jak przypadki Anatoliya Pogorelova, Yerzhana Kadesova oraz rodzin Victora Khrapunova i Muratkhana Tokmadiego, ściganych z powodu tego, że są byłymi współpracownikami i członkami rodzin Ablyazova czy obywateli Azerbejdżanu oraz działaczy na rzecz obrony praw człowieka, Leyli i Arifa Yunus, oraz Ferida Yusuba, którzy popadli w konflikt z wpływowym politykiem Eminem Shekinskiym. Podobnie, w Mołdawii odnotowano przypadki osób, które mogą zostać umieszczone na liście czerwonych not Interpolu z powodu działalności opozycyjnej wobec reżimu oligarchy Vlada Plahotniuca. Przykładowo, ściganie na mocy prawa karnego prawniczki i obrończyni praw człowieka z Mołdawii Any Ursachi oraz biznesmena i działacza, który odmówił cenzurowania niezależnych mediów w swoim kraju, Alexandru Machedona.