Gorące tematy:

Apel ofiar nadużywania czerwonych powiadomień Interpolu – video

Ten film został opracowany we współpracy z Destination Justice w celu zwrócenia uwagi na problem częstego niewłaściwego wykorzystywania Interpolu przez reżimy autorytarne. Zaprezentowano go podczas naszego wydarzenia towarzyszącego w ubiegły piątek w ramach Human Dimension Implementation Meeting 2017 zorganizowanego przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR) w Warszawie.

Pomimo w dużej mierze zwieńczonych powodzeniem dążeń do zreformowania instytucji i jej procedur w zakresie ochrony uchodźców politycznych i osób z nimi powiązanych, w dalszym ciągu wiele jeszcze pracy pozostaje do wykonania.

Tym razem chcielibyśmy przedstawić Państwu sprawy:

  1. Yana Andreyeva, byłego burmistrza dystryktu Tutajew w obwodzie jarosławskim,
  2. Leyli Yunus, azerbejdżańskiej obrończyni praw człowieka,
  3. Leili Khrapunovej i jej rodziny (w tym Iliyasa Khrapunova), businesswoman z Kazachstanu, powiązanej z Mukhtarem Ablyazovem,
  4. Anatoliya Pogorelova, kiedyś zajmującego wysokie stanowisko kierownicze BTA Bank w Kazachstanie,
  5. Akhmeda Zakayeva, czeczeńskiego przywódcy politycznego i wojskowego.

Jak wskazano w rezolucji (Rezolucja 2161 (2017) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy: „Zgromadzenie z zadowoleniem przyjmuje te reformy jako krok we właściwym kierunku. Podkreśla znaczenie ich wdrożenia i wzywa Interpol do kontynuacji ulepszania procedury czerwonych not w celu bardziej skutecznego zapobiegania i zadośćuczynienia nadużyciom, w tym poprzez: (…) ustanowienie funduszu odszkodowań dla ofiar nadużywania lub niezasadnego z innych powodów stosowania czerwonych not, finansowanego przez państwa członkowskie proporcjonalnie do liczby nieuzasadnionych czerwonych alertów kierowanych przez ich NCB [krajowe biura centralne].”

Zobacz także: