Gorące tematy:

„Zachowujemy poczucie słuszności naszych działań” – Prezes ODF odpowiada na list Anny Fotygi

W odpowiedzi na „Stanowisko Anny Fotygi ws. nawoływania do destabilizacji państwa” opublikowane 27 lipca br. na stronie internetowej eurodeputowanej z ramienia partii Prawo i Sprawiedliwość, Prezes Fundacji Otwarty Dialog Lyudmyla Kozlovska w swoim liście odniosła się do poruszanych w nim kwestii oraz zarzutów wobec ODF.

Anna Fotyga wyraziła swoje stanowisko wkrótce po opublikowaniu przez Przewodniczącego Rady Fundacji Otwarty Dialog Bartosza Kramka opracowania „Niech państwo stanie: wyłączmy rząd”, będącego reakcją na działania partii rządzącej w obszarze sądownictwa, a także po udostępnieniu owego opracowania przez samą Fundację. Zdaniem eurodeputowanej tekst jest skandaliczny, nawołuje do destabilizacji państwa i pokazuje niedojrzałość kierownictwa Fundacji. Posłanka sugeruje także, że celem opublikowania wspomnianego opracowania mogło być poszukiwanie funduszy w kręgach liberalno-lewicowych. List kończy się zapewnieniem: „Z uwagi na treść, cel, jak i formę wspomnianego obrzydliwego manifestu proszę przyjąć moje zapewnienie, iż wszystkie wydarzenie i inicjatywy, w których chociażby w sposób znikomy zaangażowany będzie Otwarty Dialog, spotkają się z mojej strony z bojkotem. Do tego samego będę zachęcać rónież innych ze wszystkich grup politycznych, a także międzynarodowych partnerów”.

9 października Prezes Fundacji Otwarty Dialog Lyudmyla Kozlovska wystosowała list do europoseł Fotygi, w którym odniosła się do jej stanowiska. Wyraziła w nim zrozumienie dla lojalności partyjnej, która w znaczący sposób może określać percepcję w odniesieniu do sytuacji w Polsce i być nadrzędna w stosunku do licznych i poważnych zastrzeżeń wyrażanych pod adresem projektów legislacyjnych PiS – zastrzeżenia te formułują choćby Komisja Europejska czy Komisja Wenecka. W ocenie Fundacji projekty te stanowiły one jednoznaczny atak na praworządność i w swojej istocie przybliżały Polskę do standardów właściwych dla krajów przestrzeni postsowieckiej.

Nasze doświadczenie z krajów wschodnich uczy, że społeczeństwo nie może pozostawać bierne wobec tego rodzaju posunięć; konieczne jest stanowcze reagowanie i skuteczne wywieranie pokojowej (…) presji na władze publiczne w celu powstrzymiania ich destrukcyjnej polityki – łamiącej tak konstytucję, jak i standardy europejskie” – pisze Kozlovska. Zakładając, że w tej materii ODF i posłanka Fotyga mogą różnić się w ocenach, Prezes prosi jednocześnie o elementarny szacunek dla poglądów kierownictwa Fundacji i nie doszukiwanie się drugiego dna, np. w postaci rzekomego dążenia do pozyskania nowego finansowania. Wyraża także wdzięczność za dotychczasową – wspólnie z ODF – działalność na rzecz Ukrainy i praw człowieka na obszarze postradzieckim i ubolewa nad deklaracją zaprzestania dalszej współpracy, jednak w kwestii ograniczania niezależności sądownictwa Fundacja zachowuje poczucie słuszności.

Czytaj również:

  1. Oświadczenie Fundacji Otwarty Dialog z dn. 21.07.2017 r. ws. demontażu rządów prawa w Polsce
  2. Oświadczenie Fundacji Otwarty Dialog z dn. 23.07.2017 r.
  3. Oświadczenie ws. decyzji Prezydenta RP z dn. 24 lipca 2017 r. ws. reformy sądownictwa
  4. Oświadczenie Fundacji Otwarty Dialog z dn. 31.07.2017 r. (finansowanie i darczyńcy, czyli o sorosach słów parę)

Zobacz także: