Gorące tematy:

Obrońca praw człowieka Vadim Kuramshin wyszedł na wolność wprost z sali sądowej!

W dniu 28.08.2012 r. kazachstański obrońca praw człowieka Vadim Kuramshin został skazany na 1 rok ograniczenia wolności i zwolniony wprost z sali sądowej w mieście Taraz. Kuramshin był oskarżony o próbę wymuszenia łapówki od pracownika prokuratury, i groziła mu kara 14 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą majątku. Radykalna zmiana decyzji sądu spowodowana była ostrą krytyką ze strony społeczeństwa obywatelskiego Kazachstanu, posłów Bundestagu, członków Parlamentu Europejskiego i międzynarodowych organizacji społecznych w związku z fabrykowaniem dowodów w śledztwie przeciwko Kuramshinowi.

Vadim KuramshinW dniu 28.08.2012 r. Międzyrejonowy Sąd Karny Obwodu Zhambylskiego w mieście Taraz zmienił kwalifikację zarzucanego V. Kuramshinowi czynu z “wymuszenia” na “samowolę”. Nieoczekiwanie dla wielu, wyrok sądu okazał się łagodny, biorąc pod uwagę, że oskarżyciel publiczny wniósł o wymierzenie Kuramshinowi kary 14 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia. Ta sprawa stała się kolejnym procesem o podłożu politycznym: rejestracja dźwięku i obrazu w sali rozpraw była zabroniona, a dostęp do oskarżonego był maksymalnie ograniczony.   

Dochodzenie w sprawie Kuramshina było przeciągane: w areszcie obrońca praw człowieka spędził ponad pół roku – od końca lutego; ogłoszenie wyroku było przekładane czterokrotnie; sędzia stale usuwał przysięgłych z sali rozpraw. Dlatego też w dniu 23.07.2012 r. Vadim Kuramshin ogłosił strajk głodowy na znak protestu przeciwko rażącemu łamaniu jego praw obywatelskich do obiektywnego procesu. Ponadto oskarżony żądał wszczęcia sprawy karnej przeciwko śledczemu Aliyevowi za fałszowanie dokumentów w celu sfabrykowania dowodów w sprawie.

Kuramshin został zatrzymany w dniu 23.01.2012 r., 200 kilometrów od Almaty, wraz z obrońcą praw człowieka Karibayem Kusainovem i reporterem portalu internetowego “Socialismkz.info” Armanem Ozhaubayevem. Aktywiści społeczeństwa obywatelskiego zamierzali spotkać się z prokuratorem rejonowym w Obwodzie Zhambylskim w celu obrony praw przedsiębiorczyni Anny Kuzminej, której towar został zajęty na terenie rejonu kordayskiego. Za zwolnienie towaru przedstawiciel prokuratury rzekomo zażądał łapówki. Obrońcy praw człowieka zwrócili prokuratorowi uwagę na ten przypadek wymuszenia – i sami zostali oskarżeni o próbę wymuszenia. Rankiem, 24.01.2012 r., Karibaya Kusainova i Armana Ozhaubayeva zwolniono z aresztu, a Vadim Kuramshin został aresztowany na podstawie decyzji sądu.

Aresztowanego oskarżono o to, że zażądał on od pomocnika prokuratora kwoty 7 tysięcy dolarów w zamian za przekazanie karty pamięci z kompromitującym wideo. Osoby popierające Kuramshina mówią, że nie mógł on wymusić pieniędzy za film wideo chociażby z tego powodu, że w tamtym czasie ta sprawa była już szeroko nagłaśniana w środkach masowego przekazu.

W lutym 2012 roku około 20-stu działaczy społeczeństwa obywatelskiego i obrońców praw człowieka wystosowało pismo do Prokuratury Generalnej w obronie Vadima Kuramshina z żądaniem przeprowadzenia dochodzenia służbowego w sprawie pomocnika prokuratora rejonowego. W sierpniu 2012 roku członkowie Międzynarodowego Komitetu na rzecz Ochrony Praw Więźniów Politycznych, oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Paul Murphy i niemiecki parlamentarzysta Andrej Hunko wystosowali oświadczenie, w którym stwierdzili, że sprawa ta ma podłoże polityczne i zażądali uwolnienia Kuramshina. Wiele pism, wyrażających poparcie dla Kuramshina, nadeszło także z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Australii, Francji, Afryki Północnej, USA, Szwecji, Republiki Południowej Afryki.

Wcześniej Vadim Kuramshin również był prześladowany przez władze kazachskie z przyczyn politycznych. Po publikacji artykułu w gazecie opozycyjnej we wrześniu 2006 r., został on skazany za pomówienie na 3 lata i 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Obrońca praw człowieka niejednokrotnie zgłaszał, że był poddawany torturom w więzieniach Kazachstanu i ze wszystkich sił walczył z nimi. Według Zhanny Baytelovej, narzeczonej V. Kuramshina, pracownicy służb specjalnych wielokrotnie proponowali mu łapówki, a także grozili mu użyciem przemocy fizycznej, próbując zmusić go do zaprzestania zachęcania ludzi do wspólnej walki na rzecz ochrony praw więźniów w Kazachstanie.

Przypadki doprowadzenia do uwolnienia osób prześladowanych z powodów politycznych: Vadima Kuramshina, Bolata Atabayeva, Zhanbolata Mamaya, Igora Vinyavskiego, dają podstawy do nasilenia żądań ze strony rządów UE i USA oraz międzynarodowego społeczeństwa obywatelskiego w stosunku do rządu Kazachstanu, aby wypełniał on zobowiązania międzynarodowe, szczególnie w sferze sprawiedliwości, niezawisłości i obiektywizmu procesów sądowych. Werdykt w sprawie o “wzniecanie sporów społecznych”, w której oskarżonymi są Vladimir Kozlov, Serik Sapargali i Akzhanat Aminov, stanie się decydującym egzaminem z niezawisłości sądów w Kazachstanie. Sądząc po poprzednich doświadczeniach, można dojść do wniosku, że w przypadku Kazachstanu jest niezmiernie ważne, aby partnerzy gospodarczy Kazachstanu przyglądali się bacznie procesom politycznym w tym kraju.