Apel Platformy “Agenda na Rzecz Praw Człowieka” do Prezydenta Ukrainy oraz Rady Najwyższej Ukrainy o zaprzestanie nacisków na stowarzyszenia i organizacje pozarządowe

7 września 2017 | Autor: Autor: Platforma "Agenda na Rzecz Praw Człowieka"