Gorące tematy:

Apel Platformy “Agenda na Rzecz Praw Człowieka” do Prezydenta Ukrainy oraz Rady Najwyższej Ukrainy o zaprzestanie nacisków na stowarzyszenia i organizacje pozarządowe

Na początku lipca 2017 roku w parlamencie Ukrainy zostały zarejestrowane projekty ustaw z inicjatywy Prezydenta nr 6674 oraz nr 6675, które miały zastąpić skandaliczną nowelizacje ustawy antykorupcyjnej, która zobowiązuje aktywistów antykorupcyjnych do składania co roku elektronicznej deklaracji majątkowej (ustawa nr1975-VIII z 23 marca 2017 roku). Rzeczywiście, jest tam propozycja usunięcia e-deklaracji dla działaczy społecznych w zamian za wprowadzenie dodatkowego sprawozdania podatkowego dla organizacji pozarządowych oraz dla osób prowadzących działalność gospodarczą, a także dla firm oraz organizacji, które świadczyły im usługi.

Projekty ustaw nr 6674 i 6675 nakładają na wszystkie organizacje pozarządowe, osoby prowadzące działalność, firmy oraz organizacje które współpracują z aktywistami, niczym nie uzasadniony obowiązek przedkładania dodatkowego sprawozdania podatkowego.

Na przykład, ilość sprawozdań dla organizacji pozarządowych przewidziana w niniejszej ustawie znacznie przewyższa ilość sprawozdań wymaganych od firm. Ponadto, tak obszerne sprawozdania nie są wymagane nawet od organizacji państwowych.

Sądzimy, że na tle rozmów, o zmniejszeniu nadmiernej regulacji państwowej, pojawienie się takiej inicjatywy nie jest przypadkiem. Kara w postaci usunięcia organizacji z listy organizacji niekomercyjnych jest niczym innym, jak instrumentem nacisku na nielojalne władzom organizacje pozarządowe.  

Oceniamy taką inicjatywę prezydencką jako nieproporcjonalne wtrącanie się w działalność organizacji pozarządowych. Takie poczynania upodobniają Ukrainę do reżimów represyjnych, takich jak Federacja Rosyjska, Kazachstan, Azerbajdżan, Turkmenistan, etc. Mimo pozornej troski o przejrzystość i sprawozdawczość, wprowadzone zmiany w tych krajach przyczyniły się do zniszczenia organizacji, które nie były podporządkowane władzom, oraz do uciskania społeczeństwa obywatelskiego.

Żadne umowy międzynarodowe nie przewidują takiego rodzaju nadzoru państwa nad organizacjami pozarządowymi, ponieważ zgodnie ze standardami międzynarodowymi organizacje i stowarzyszenia mają prawo do wolności od wtrącania się przez państwo w ich działalność.

Zasady przewodnie Rady Europy i OBWE dotyczące wolności stowarzyszeń przewidują, że “państwo nie powinno wymagać od stowarzyszeń sprawozdawczości i przejrzystości, ale powinno zachęcać i stymulować je do tego”. Przy tym, wprowadzenie specjalnych wymogów dopuszcza się tylko pod warunkiem nadanie ulg, i “stowarzyszenie ma mieć wybór, czy chce przedstawiać określone sprawozdania, czy zrezygnować z nich i nie korzystać z proponowanych specjalnych ulg”.

Opierając się na powyższych informacjach domagamy się od parlamentu niezwłocznego uchylenia projektu ustaw nr 6674 i 6675 z 10 lipca 2017 roku, a od Prezydenta Ukrainy – dochowania danej obietnicy dotyczącej skasowania zmian do ustawy antykorupcyjnej z marca 2017 roku.

Informacje dodatkowe: Platforma “Agenda na Rzecz Praw Człowieka” – nieformalna koalicja organizacji działających w obszarze obrony praw człowieka poprzez monitorowanie, analizę a także inicjatywę ustawodawczą zgodnie z głównymi zasadami ochrony i poszanowania praw i wolności człowieka. Uczestnikami platformy są Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Charkowska Grupa Obrony Praw Człowieka, Centrum Wolności Obywatelskich, Amnesty International w Ukrainie, Centrum Informacji o Prawach Człowieka, Centrum Badania nad Egzekwowaniem Prawa, Projekt “Bez granic”, Stowarzyszenie Centrum “Socjalne działanie” Euromajdan SOS. Prace koordynuje Centrum Wolności Obywatelskich. Kontakt: [email protected] 

Centrum Wolności Obywatelskich
Charkowska Grupa Obrony Praw Człowieka
Charkowski Instytut Badań Socjalnych
Wschodnioukraińskie Centrum Inicjatyw Obywatelskich
Fundacja “Vostok-SОS”
Ługańskie Regionalny Centrum z Obrony Praw Człowieka “Alternatywa”
Stowarzyszenie UMDPL
Stowarzyszenie “KijówPraid”
Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Ukrainie
Fundacja Otwarty Dialog
Centrum Informacji o Prawach Człowieka
Krymska Grupa Obrony Praw Człowieka
Inicjatywa Helsińska-XXI
Organizacja pozarządowa “Mirny Bereg”
Centrum Eksperckie ds. Praw Człowieka
Organizacja pozarządowa “La Strada Ukraine”
Centrum Badawcze Ruchu Wyzwolenia
Organizacja Charytatywna “Fundusz Miłosierdzia i Zdrowia”
Organizacja pozarządowa “Pivden'”
Organizacja pozarządowa “Promień zmian”
Charkowska Fundacja Obwodowa “Alternatywa Obywatelska”
Projekt “Bez Granic”
NGO “Stowarzyszenie Nauk Politycznych”
NGO “Kontrola obywatelska nad regionem kirowogradzkim”
Centrum Polityki Ukraińskiej “Ekzampej”
NGO Stowarzyszenie Wolontariackie Uczestników Maidanu i Akcji Militarnych
Fundacja Charytatywna “Klub Dyvosvit”
NGO “Szkoła Projektów Publicznych”
Organizacja pozarządowa “Vira.Nadiya.Diya”
NGO JCI Kijów
Dom edukacyjny ds. Praw człowieka – Czernihów
NGO “Centrum Perspektywy Kobiet”
NGO “Wspólnota Zakarpacka”
Organizacja Obwodu Iwano-Frankowskiego “Mołoda Prosvita”
Grupa Praw Człowieka w Tarnopolu
Centrum Praw Człowieka “All Rights”
Wszechukraińska organizacja charytatywna “KONVIKTUS UKRAINA”
Autokomisyjne doradztwo
NGO “MART” (Czernihów)
Ukraińska Fundacja Pomocy Prawnej
Centrum Informacji i Edukacji “WIS”(Winnica)
Centrum Edukacji Obywatelskiej “Almenda”
Centrum Technologii Humanistycznych AKHALAR
NGO “Ukraińskie Stowarzyszenie Oceniające”
NGO “Terytorium Sukcesu”
T-Kobiety Ukrainy
NGO “AutoMajdan Kijów”
Organizacja pozarządowa “Wektor Praw Człowieka”
Białozierskie Centrum Rozwoju Regionalnego
Centrum Studiów Egzekwowania Prawa
Obywatelski Komitet Czernihowski ds. Ochrony Praw Człowieka
Organizacja pozarządowa Kijowskie Centrum Edukacyjne “Przestrzeń Tolerancji”
Centrum Praw Człowieka “Postęp”
Organizacja pozarządowa “Liberalno-demokratyczna liga Ukrainy”
Biuro Rozwoju Społecznego i Politycznego
Centrum Studiów Prawnych i Politologicznych “DUMA”
Instytut Informacji Masowej
Grupa ekspercka “Sowa”
Medialna Inicjatywa na rzecz Praw Człowieka
Wszechukraińska organizacja charytatywna “LEGALIFE-UKRAINE”
Organizacja pozarządowa “Insight”
Ukraińskie Niezależne Centrum Studiów Politycznych (UCIPR)
Organizacja pozarządowa “Informator”
Informacyjne Centrum Analityczne “Przestrzeń publiczna”
Centrum Obrony Praw Człowieka LGBT “Nasz Mir”
Organizacja pozarządowa “Bahmat”
Organizacja pozarządowa “Fundacja Rozwoju”
Organizacja pozarządowa “Wszechukraińska Liga Prawników Przeciw Korupcji”
Organizacja pozarządowa “Charkowskie Stowarzyszenie Kobiet” Sfera “
Organizacja pozarządowa “Centrum Gender Obwodu Wołyńskiego”

Apel otwarty do podpisywania. Zgłaszać się można pod adresem mailowym [email protected]