Gorące tematy:

Według MSZ Bartosz Kramek wzywa do łamania prawa. Każe Fundacji usunąć „nielegalne” treści

7 sierpnia Fundacja Otwarty Dialog otrzymała kolejne pismo z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tym razem nakazujące w trybie natychmiastowym usunięcie z przestrzeni internetowej „informacji nawołujących do podejmowania nielegalnych działań”.

Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej Andrzej Jasionowski, myląc Fundację Otwarty Dialog z nieaktywną “The Open Dialog Foundation”, wzywa jej Prezes, Lyudmylę Kozlovską, „do natychmiastowego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od otrzymania niniejszego pisma, usunięcia ze stron internetowych, profili na portalach społecznościowych oraz innych publicznych witryn internetowych, zarządzanych, należących i/lub prowadzonych przez Fundację, a także wspierających Fundację, informacji nawołujących do podejmowania nielegalnych działań, w tym skierowanych pod adresem władz państwowych”. W piśmie zaznacza się także, że w ocenie Ministerstwa opracowanie Bartosza Kramka, wbrew jego twierdzeniom, nie mają charakteru pomysłu, a stanowią realne wezwanie do łamania przepisów prawa.

W odpowiedzi Przewodniczący Rady Fundacji zaznaczył, że “The Open Dialog Foundation” nie prowadzi aktywnej działalności, nie posiada stron internetowych, w związku z tym usunięcie żądanych treści nie jest możliwe. Ponadto dodał, że stanowisko ODF zostało przedstawione w poprzednim liście z 4 sierpnia. Poprosił jednak o “precyzyjne wskazanie sformułowań“, które w ocenie resortu “są wezwaniami do +podejmowania nielegalnych działań+ oraz wskazania norm prawnych, z którymi stoją one w sprzeczności“. O sprawie informowały już portale Onet oraz Dziennik.

Zobacz także:

  1. Oświadczenie Fundacji Otwarty Dialog z dn. 21.07.2017 r. ws. demontażu rządów prawa w Polsce
  2. Oświadczenie Fundacji Otwarty Dialog z dn. 23.07.2017 r.
  3. Oświadczenie ws. decyzji Prezydenta RP z dn. 24 lipca 2017 r. ws. reformy sądownictwa
  4. Oświadczenie Fundacji Otwarty Dialog z dn. 31.07.2017 r. (finansowanie i darczyńcy, czyli o sorosach słów parę)

Oraz: