Gorące tematy:

Monitoring: Wybory parlamentarne w Ukrainie (15.07.2012—15.08.2012)

 

W dniu 30 lipca w Ukrainie oficjalnie rozpoczęła się 
kampania wyborcza deputatów ludowych Ukrainy. 
Partie zaczęły przedstawiać swoje listy i ostatecznie 
zatwierdzać programy polityczne. Aby 
przeanalizować proces wyborczy w Ukrainie, należy 
najpierw ustalić, z czym konkretnie partie ukraińskie 
idą na wybory? Przecież jakość i spełnienie obietnic 
wyborczych stanowią o poziomie rozwoju 
demokracji i systemu politycznego jako takiego. To 
zadanie nie należy do najłatwiejszych, ponieważ pod 
blichtrem populistycznej retoryki bardzo trudno jest 
znaleźć konkretne różnice w programach 
politycznych partii ukraińskich. Lecz mimo wszystko 
analiza porównawcza dokumentów programowych 
przynosi bardzo ciekawe rezultaty.  
Praktycznie wszystkie najpopularniejsze partie 
polityczne w Ukrainie mają wspólne stanowisko w 
kluczowych kwestiach społeczno-gospodarczych, 
które decydują o dobrobycie obywateli.  Pojawia się 
zatem pytanie: dlaczego w takim razie konsensus w 
polityce ukraińskiej, a konkretnie – w parlamencie –
jest tak rzadkim zjawiskiem? I inne pytanie, które 
może sobie zadać każda partia ukraińska: jeżeli nasz 
program jest podobny do programów oponentów, to 
co zmusza nas do konkurowania z nimi? 
Być może odpowiedź jest następująca: dla 
ukraińskich polityków programy polityczne po prostu 
nic nie znaczą, są jedynie zbiorem rekwizytów 
wyborczych. Tak naprawdę w Ukrainie ma miejsce 
konkurencja nie programów i strategii rozwoju kraju, 
lecz konkurencja liderów partii i interesów 
grupowych, która jest realizowana przy pomocy 
konkurencji wykrzykiwanych emocjonalnych haseł, 
przy czym wszystkie te hasła są do siebie podobne.

W dniu 30 lipca w Ukrainie oficjalnie rozpoczęła się kampania wyborcza deputatów ludowych Ukrainy. Partie zaczęły przedstawiać swoje listy i ostatecznie zatwierdzać programy polityczne. Aby przeanalizować proces wyborczy w Ukrainie, należy najpierw ustalić, z czym konkretnie partie ukraińskie idą na wybory? Przecież jakość i spełnienie obietnic wyborczych stanowią o poziomie rozwoju demokracji i systemu politycznego jako takiego. To zadanie nie należy do najłatwiejszych, ponieważ pod blichtrem populistycznej retoryki bardzo trudno jest znaleźć konkretne różnice w programach politycznych partii ukraińskich. Lecz mimo wszystko analiza porównawcza dokumentów programowych przynosi bardzo ciekawe rezultaty.  

Praktycznie wszystkie najpopularniejsze partie polityczne w Ukrainie mają wspólne stanowisko w kluczowych kwestiach społeczno-gospodarczych, które decydują o dobrobycie obywateli.  Pojawia się zatem pytanie: dlaczego w takim razie konsensus w polityce ukraińskiej, a konkretnie – w parlamencie -jest tak rzadkim zjawiskiem? I inne pytanie, które może sobie zadać każda partia ukraińska: jeżeli nasz program jest podobny do programów oponentów, to co zmusza nas do konkurowania z nimi? 

Być może odpowiedź jest następująca: dla ukraińskich polityków programy polityczne po prostu nic nie znaczą, są jedynie zbiorem rekwizytów wyborczych. Tak naprawdę w Ukrainie ma miejsce konkurencja nie programów i strategii rozwoju kraju, lecz konkurencja liderów partii i interesów grupowych, która jest realizowana przy pomocy konkurencji wykrzykiwanych emocjonalnych haseł, przy czym wszystkie te hasła są do siebie podobne.