Kazachstan: zagwarantujcie działaczom opozycyjnym i pracownikowi naftowemu sprawiedliwy proces sądowy

15 sierpnia 2012 | Redakcja serwisu