Gorące tematy:

UE: Pomoc makrofinansowa dla Mołdawii tylko pod warunkiem poszanowania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności

W dniu 20.06.2017 r. trzy instytucje Unii Europejskiej: Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski i Komisja Europejska uzgodniły pomoc makrofinansową dla Republiki Mołdowy w wysokości 100 milionów euro, warunkując ją prowadzeniem walki przeciw korupcji i praniu brudnych pieniędzy, odpolitycznieniem administracji publicznej, niezależnym wymiarem sprawiedliwości, wolnością mediów i szerokim konsensusem politycznym w sprawie zmiany systemu wyborczego.

Wspólne oświadczenie Rady, Parlamentu i Komisji podkreśla, że ​​warunkiem wstępnym unijnej pomocy makrofinansowej jest poszanowanie przez Mołdowę zasad demokratycznych, w tym wielopartyjnego systemu parlamentarnego i praworządności, a także zagwarantowanie poszanowaniapraw człowieka, które są notoryczniełamane pod rządami „Demokratycznej Partii Mołdowy”, a także jej przewodniczącego i oligarchaVlada Plahotniuca.

Komisja Europejska czasowo zawiesi lub odwoła wszelkie płatności w ramach pomocy makrofinansowej UE, jeśli te warunki nie zostaną spełnione.

Porozumienie między instytucjami UE zostało osiągnięte po tym, jak w dniu 17.06. Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo Rady Europy (Komisja Wenecka) oraz Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (OBWE/ODIHR) wydały wspólną, krytyczną opinię w sprawie projektu przeglądu prawodawstwa wyborczego Mołdowy, zainicjowanego przez partie polityczne Plahotniuca i pro-rosyjskiego prezydenta Mołdowy, Igora Dodona.

W dniach 3-4.05. Fundacja Otwarty Dialog zorganizowała misję do Brukseli z udziałem najważniejszych proeuropejskich i pro-demokratycznych przedstawicieli mołdawskiej opozycji politycznej i społeczeństwa obywatelskiego, podczas których spotkali się z komisarzem ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia Johannesem Hahnem, Gabinetem Przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, Gabinetem Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Federici Mogherini, a także z kluczowymi posłami do Parlamentu Europejskiego i dyplomatami z państw członkowskich UE.

Źródła:

Odnośnie pomocy makrofinansowej dla Mołdowy:

Odnośnie zmiany systemu wyborczego Mołdowy: