Gorące tematy:

„Wzywa się władze Republiki Mołdawii i Ukrainy do zaprzestania prześladowania i ścigania karnego organizacji proreformatorskich na tle politycznym”, mówi poseł

W czwartek, 29.06.2017 r., podczas letniej sesji plenarnej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE), ponad 20 członków PACE podpisało pisemne oświadczenie pt. Wzywa się władze Republiki Mołdowy i Ukrainy do zaprzestania prześladowania i ścigania karnego na tle politycznym organizacji proreformatorskich.

Wspólny apel jest inicjatywą wybitnych posłów, którzy aktywnie wspierają działania antykorupcyjne i poszanowanie praw człowieka w Ukrainie i Mołdowie. Wśród sygnatariuszy znaleźlisię: Frank Schwabe (Niemcy, SOC), Yves Cruchten (Luksemburg, SOC) i Andres Herkel (Estonia, EPP/CD) oraz sprawozdawcy specjalni ds. konsekwencji politycznych konfliktu w Ukrainie, Kristýna Zelienková (Republika Czeska, ALDE) oraz wsprawiezabójstwa Niemcowa, Emanuelis Zingeris (Litwa, EPP/CD).

Trzy lata po „Rewolucji Godności”, 21 deputowanych z różnych grup politycznych i 15 krajów (np. z Niemiec, Belgii, Polski, Wielkiej Brytanii, Estonii, Łotwy, Szwecji, Litwy i Holandii),poważnie zaniepokojonych niebezpieczną polityką represji rządowych wobec organizacji i działaczy proreformatorskich, wysłało stanowczą wiadomość do rządu ukraińskiego. W tekście oświadczenia deputowani potępiają przypadki nękania i prześladowania politycznego przedstawicieli partii politycznych „Samopomoc” i „Sojusz Demokratyczny”, działaczy organizacji antykorupcyjnej „Centrum Działań Antykorupcyjnych”, a także pro-reformatorskich posłów,należących do rządzącej koalicji.

Jeżeli chodzi o Mołdowę, posłowie zdecydowanie zgadzają się z opinią UE, Komisji Weneckiej i Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE w sprawie nowego prawa wyborczego. Wspólny apel potępia również „presję polityczną, wywieraną na sędziów, którzy odmawiają wydawania umotywowanych politycznie postanowień i nakazów aresztowania” oraz przypomina indywidualne przypadki, wymienione w poprzedniej deklaracji pisemnej “Mołdowa: prześladowanie polityczne społeczeństwa obywatelskiego i kluczowych świadków” – m.in. sprawę Alexandru Machedona, Any Ursachi i Eduarda Rudenco.             

Wobec tych obaw, członkowie PACE wzywają władze obu państw do „przestrzegania swoich zobowiązań akcesyjnych i zaprzestania prześladowania i ścigania karnego na tle politycznym”.

Przeczytaj pełny tekst deklaracji pisemnej: “Wzywa się władze Republiki Mołdowy i Ukrainy do zaprzestania prześladowania i ścigania karnego na tle politycznym organizacji proreformatorskich