Gorące tematy:

Wizyta Donbas SOS w Warszawie

Przedstawiciele organizacji pozarządowej Donbas SOS (Kijów, Ukraina), działającej na rzecz ochrony praw, wsparcia informacyjnego i pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy, którzy ucierpieli podczas konfliktu zbrojnego we wschodniej części kraju, odwiedzili Warszawę.

Wizyta odbywa się w ramach projektu „Grupy Dialogu w celu wspólnego zapobiegania i rozwiązywania konfliktów społecznych” wspieranego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Wcześniej delegacja odbyła spotkania w Bratysławie i Pradze.

Polskim partnerem projektu jest Fundacja Otwarty Dialog. 20 maja (sobota), w siedzibie Fundacji Ocalenie odbyło się spotkanie Donbas SOS z organizacjami, instytucjami i osobami zajmującymi się wsparciem uchodźców/migrantów, przeciwdziałaniem dyskryminacji i integracją.

Większość osób z delegacji Donbas SOS włączyła się w jej działania po tym jak musiała opuścić swoje rodzinne miejscowości na wschodzie Ukrainy, gdy te znalazły się w strefie konfliktu.

Trzonem ich działalności jest „gorąca linia” telefoniczna, dzięki której pomagają ludności pozostałej na terenach poza kontrolą rządu i strefy przyfrontowej opuścić tereny niebezpieczne, przekroczyć „linię rozgraniczenia”, wreszcie znaleźć miejsce do zamieszkania w innych częściach Ukrainy i odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Na zaproszenie Fundacji Otwarty Dialog na spotkanie przybyli reprezentanci Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Caritas Polska, Stowarzyszenia Pro Humanum, Stowarzyszenia Wolnego Słowa, Centrum Migranta Fu Shenfu, Euromajdanu Warszawa, Fundacji Ocalenie, oraz United Nations Global Compact.

Polskich uczestników szczególnie interesowała kwestia przeciwdziałania dyskryminacji mieszkańców Donbasu, pracy z lokalnymi społecznościami dla przełamywania stereotypów i przygotowania ich do zaakceptowania przybyszów.

Goście z Ukrainy chcieli poznać realia pracy na rzecz uchodźców i migrantów w Polsce, a także całościowy obraz polskiego trzeciego sektora: obszary zainteresowań organizacji, wsparcie społeczne dla inicjatyw pozarządowych, doświadczenie organizacji w promocji swoich działań.

Spotkanie zaowocowało intensywną wymianą kontaktów i planami wspólnych działań Donbas SOS z polskimi partnerami.