Gorące tematy:

Roman Korbut z ODF o skutkach zniesienia wiz dla Ukraińców

Możliwość zniesienia przez UE wiz dla Ukraińców to dobra wiadomość m.in. dla Fundacji Otwarty Dialog, która wspiera społeczeństwo obywatelskie na Ukrainie od czasów EuroMajdanu. O konsekwencjach wprowadzenia 90-dniowego wjazdu bezwizowego w wywiadzie dla radia Tok FM opowiadał Roman Korbut z ODF.

6 kwietnia Parlament Europejski podejmie decyzję odnośnie liberalizacji wizowej dla obywateli Ukrainy. Dyskusje na ten temat prowadzone były od 9 lat. Zdaniem Korbuta, przyczyną takiej opieszałości w podjęciu decyzji na poziomie unijnym były działania ze strony niektórych państw członkowskich, na przykład Francji. – Szczególnie w okresie wyborów prezydenckich podejmowany był gorący temat imigrantów, a kandydaci obawiali się utraty poparcia – uważa Korbut.

90-dniowy wjazd bezwizowy, według członka Fundacji, przyniesie tylko korzyści – również z punktu widzenia ODF. – Fundacja od czasu wydarzeń na EuroMajdanie aktywnie działa na Ukrainie i wraz z fundacją Euromaidan-Warszawa tylko w ciągu jednego roku przekazała ponad 1 mln zł pomocy. Wspieramy również zmiany decentralizacyjne i antykorupcyjne w państwie, a zniesienie wiz dla Ukraińców bardzo ułatwia nam sprawę. Ludzie, podróżując do UE, dostrzegają korzyści płynące z członkostwa w Unii Europejskiej, widzą, jak ona funkcjonuje. Mają przykład, że państwo może dążyć do czegoś lepszego i osiągać na tym polu sukcesy – tłumaczy Korbut.

Posłuchaj całego wywiadu:

Źródło: audycje.tokfm.pl