Gorące tematy:

“Ukraińscy więźniowie polityczni w Rosji i na okupowanym Krymie” – debata w PE

We wtorek, 28 lutego 2017 roku, w Parlamencie Europejskim w Brukseli, odbyła się debata pt. „Ukraińscy więźniowie polityczni w Rosji i na okupowanym Krymie”. Wydarzenie zainicjowane przez Fundację Otwarty Dialog zwieńczyła projekcja filmu Olega Sentsova, ukraińskiego reżysera i więźnia politycznego przetrzymywanego w Rosji. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z posłami do Parlamentu Europejskiego Julie Ward (S&D, Wielka Brytania) i Marju Lauristin (S&D, Estonia), Misją Ukrainy przy UE oraz Centrum Swobód Obywatelskich. Podczas debaty byli obecni także inni deputowani: Petras Auštrevičius (ALDE, Litwa), Anna Fotyga (EKR, Polska) oraz Tunne Kelam (EPL, Estonia).

Wydarzenie w Brukseli stało się okazją, aby posłowie, aktywiści praw człowieka, prawnicy oraz krewni ukraińskich więźniów politycznych wzmożyli swoje zaangażowanie we wspieraniu obywateli Ukrainy nielegalnie przetrzymywanych w Rosji i na Krymie.

Podczas inauguracji debaty ambasador Ukrainy przy UE Mykola Tochytskyi zaznaczył, że jest ona okazją do zwrócenia uwagi społeczności międzynarodowej na ten problem. Parlamentarzyści Marju Lauristin, Tunne Kelam oraz Petras Auštrevičius podkreślili potrzebę pilnej reakcji ze strony Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich UE w celu nałożenia dodatkowych sankcji na Rosję za naruszenia praw człowieka wobec obywateli Ukrainy. Poseł Kelam zwrócił także uwagę na szczególne znaczenie wdrożenia tzw. „sankcji Magnitskiego” na szczeblu europejskim. Stwierdził, że wspólne działania wszystkich państw członkowskich UE są konieczne i korzystne dla ich realizacji.

Zobacz pełną galerię

Podczas wydarzenia Prezes Fundacji Otwarty Dialog Lyudmyla Kozlovska zapoznała obecnych z międzynarodową kampanią rzeczniczą #LetMyPeopleGo oraz przedstawiła dwóch gości: Dmitriya Sotnikova, prawnika, działacza ukraińskiego EuroMajdanu i adwokata więźnia politycznego Oleksandra Kostenki oraz Igora Koteliantsa, brata Evgeniya Panova, ukraińskiego więźnia politycznego z Krymu, przetrzymywanego przez rosyjskie służby specjalne. Sotnikov opisał przypadek swojego klienta Kostenki oraz sprawę Vitaliya Buntova. Obie sprawy to dramatyczne przykłady, w jaki sposób władze rosyjskie upolityczniają wymiar sprawiedliwości. W pierwszym przypadku dotyczy to Ukraińców, w drugim zaś – obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy mogliby złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dodatkowo Sotnikov zwrócił uwagę, że: “w ciągu ostatnich dwóch lat nasiliła się praktyka wywierania presji na radców prawnych zaangażowanych w tego typu sprawy”. Dlatego, jego zdaniem, tak ważna jest ochrona rosyjskich prawników i ich klientów oraz świadomość działań Rosji mających na celu osłabienie niezależności ETPCz. Z kolei Igor Kotelianets zaapelował do społeczności międzynarodowej o powstrzymanie agresywnej polityki prowadzonej przez Federację Rosyjską wobec obywateli Ukrainy, która fabrykuje procesy, stosuje tortury fizyczne i psychiczne wobec jego brata i pozostałych „zakładników Kremla”. Kotelianets wyznał, że jego krewni żyją w ciągłym strachu i poczuciu zagrożenia. Rodziny i adwokaci więźniów, a także ukraińscy konsulowie nie mają możliwości spotkania się z przetrzymywanymi oraz skazanymi lub choćby zapewnienia im podstawowej opieki medycznej.

Debata zakończyła się przemówieniem Prezes Kozlovskiej, która przypomniała o konieczności wspierania krewnych i prawników „zakładników Kremla” za pośrednictwem odpowiednich dotacji i programów doraźnej pomocy finansowej. Podkreśliła pilną potrzebę reakcji UE na prześladowanie prawników i innych osób, które wspierają więźniów politycznych w Rosji i na okupowanym Krymie (więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym oświadczeniu TUTAJ). Wszyscy paneliści osiągnęli ogólne porozumienie w kwestii eskalacji represji i łamania praw człowieka ze strony rosyjskiej, wzywając do pilnych i natychmiastowych działań ze strony wspólnoty europejskiej.

Zwieńczeniem debaty była projekcja filmu “Gamer”, zrealizowanego przez ukraińskiego reżysera i więźnia politycznego Olega Sentsova, obecnie nielegalnie przetrzymywanego na terytorium Federacji Rosyjskiej. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem obecnych.