Gorące tematy:

ODF w ramach OBWE dyskutowało o prawach człowieka na obszarze postsowieckim

W dniach 23 i 24 lutego 2017 roku przedstawiciel Fundacji Otwarty Dialog był obecny na Zimowej Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE 2017 w Wiedniu. Celem wizyty było omówienie obecnej sytuacji praw człowieka w regionie postsowieckim, a szczególnie w Kazachstanie, Mołdawii, Rosji i na Ukrainie. Wcześniej Fundacja poruszyła ten temat w instytucjach Unii Europejskiej i Rady Europy.

Przedstawiciel ODF odbył szereg dwustronnych spotkań z członkami Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, w tym – między innymi – z przewodniczącym i wiceprzewodniczącą Trzeciej Generalnej Komisji ds. Demokracji, Praw Człowieka i Pomocy Humanitarnej, Ignacio Sanchez Amorem z Hiszpanii i Ivaną Dobesovą z Republiki Czeskiej.

Dwudniowa wizyta w Austrii była także okazją do spotkania się z urzędnikami Sekretariatu ZP OBWE oraz dyplomatami misji państw członkowskich OBWE.