Gorące tematy:

Monitoring: Wybory parlamentarne w Ukrainie (15.06.2012 – 15.07.2012)

 

A nW ciągu ostatniego miesiąca nowa fala dyskusji 
na temat “kwestii językowej” stała się problemem 
determinującym nie tylko wybory, ale również 
ogólną sytuację społeczno-polityczną w Ukrainie. 
Eskalacja tego konfliktu nieco odwróciła uwagę 
publiczną od innych ważnych wydarzeń: decyzji 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odnośnie 
Lutsenko, od procesu sądowego Julii Tymoszenko i 
nowych procesów zrzeszania się opozycji. “Kwestia 
językowa”, będąca chwytem wyborczym, nie wynika 
z żadnych poważnych konfliktów społecznych, 
ponieważ nie jest ona istotna dla większości 
obywateli Ukrainy. Jednak gra polityczna wokół tego 
problemu zagraża integralności społeczeństwa

W ciągu ostatniego miesiąca nowa fala dyskusji na temat “kwestii językowej” stała się problemem determinującym nie tylko wybory, ale również ogólną sytuację społeczno-polityczną w Ukrainie. Eskalacja tego konfliktu nieco odwróciła uwagę publiczną od innych ważnych wydarzeń: decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odnośnie Lutsenko, od procesu sądowego Julii Tymoszenko i nowych procesów zrzeszania się opozycji. “Kwestia językowa”, będąca chwytem wyborczym, nie wynika z żadnych poważnych konfliktów społecznych, ponieważ nie jest ona istotna dla większości obywateli Ukrainy. Jednak gra polityczna wokół tego problemu zagraża integralności społeczeństwa.