Gorące tematy:

Życzenia noworoczne oraz największe osiągnięcia Fundacji w 2016 roku

Fundacja Otwarty Dialog dziękuje Wam za wsparcie, jakie okazaliście w ubiegłym roku oraz życzy Wam wszystkiego najlepszego w życiu zawodowym i osobistym w roku 2017!

Z tej okazji chcielibyśmy również podzielić się z Wami niektórymi z najważniejszych osiągnięć Fundacji w 2016 roku – naszymi inicjatywami, projektami oraz kampaniami rzeczniczymi, publikacjami i wydarzeniami, mającymi na celu promowanie, wspieranie oraz obronę praw człowieka, demokracji i rządów prawa w obszarze postradzieckim – a także bieżącymi planami na rok 2017.

CZEGO DOKONALIŚMY  W 2016 ROKU?

Kampanie…

W 2016 roku kontynuowaliśmy pracę na rzecz więźniów i uchodźców politycznych w krajach postradzieckich i państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Od momentu powstania w 2009 roku, Fundacja stale monitoruje sytuację praw człowieka w regionie postsowieckim, a także – poprzez przygotowanie publikacji oraz organizację wydarzeń i spotkań – prowadzi rzecznictwo na poziomie europejskim i międzynarodowym, aby zwrócić uwagę na ogólne problemy oraz poszczególne przypadki [łamania praw człowieka].

W 2016 roku kontynuowaliśmy pracę na rzecz więźniów i uchodźców politycznych w krajach postradzieckich i państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym m.in. nasze główne kampanie dotyczące ukraińskich więźniów politycznych w Rosji i na nielegalnie anektowanym Krymie (#LetMyPeopleGo i “Lista Savchenko”), jak również politycznych nadużyć Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej (INTERPOL) oraz międzynarodowej współpracy prawnej przez państwa niedemokratyczne w celu prześladowania ich oponentów i krytyków za granicą.

… i sukcesy!

W 2016 roku, dzięki presji społeczności międzynarodowej uwolniony został Vladimir Kozlov, pierwszy więzień polityczny Kazachstanu (sierpień 2016), a także Nadiya Savchenko (maj 2016) oraz trzech innych ukraińskich “zakładników Kremla”: Yuriy Soloshenko, Gennadiy Afanasyev (czerwiec 2016) i Hayser Dzhemilev (listopad 2016). Także Yuriy Ilchenko wydostał się z okupowanego Krymu (sierpień 2016). W tym samym miesiącu, Umytowi Hallyyevowi, turkmeńskiemu niezależnemu dziennikarzowi i byłemu współpracownikowi Radia Wolna Europa/Radio Wolność udzielono azylu i prawa do łączenia rodziny w Holandii, a tuż przed tym Gyuzyal Baydalinova, kazachstańska niezależna dziennikarka i redaktorka Nakanune.kz, została zwolniona, a jej karę zawieszono (lipiec 2016). W grudniu 2016 roku Francja odmówiła ekstradycji do Rosji i Ukrainy Mukhtara Ablyazova, kazachskiego opozycjonisty i biznesmena, podczas gdy w pierwszej połowie roku Litwa odmówiła poddania ekstradycji Syryma Shalabayeva, brata żony Ablyazova, do Kazachstanu i Ukrainy (czerwiec 2016). Sukcesem zakończyła się także sprawa Aleksandra Orłowa, polskiego dziennikarza śledczego i obrońcy praw człowieka, który został zwolniony z aresztu na Ukrainie (maj 2016).

Projekty…

Główne projekty w 2016 r.:

  • „Wsparcie młodzieży jako impuls dla wzmocnienia demokracji na Ukrainie”,
  • raport „Lata w więzieniu bez wyroku: długotrwałe przetrzymywanie na Ukrainie w wyniku naruszenia rozsądnych terminów postępowania karnego”;
  • Chernobyl VR Project
Oprócz pracy nad konkretnymi sprawami dotyczącymi łamania praw człowieka, Fundacja skupiła się także na kwestiach bardziej ogólnych i stała się aktywnym partnerem podczas realizacji kilku międzynarodowych projektów grantowych i dydaktycznych, takich jak Chernobyl VR Project – pierwsze interaktywne muzeum Czarnobyla autorstwa polskiej spółki The Farm 51; realizowany we współpracy z European Exchange i Ministerstwem Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec projekt młodzieżowy „Wsparcie młodzieży jako impuls dla wzmocnienia demokracji na Ukrainie”, którego celem jest pomoc młodzieży ukraińskiej w rozwijaniu zainteresowania procesami i działaniami politycznymi oraz zaangażowanie jej w sprawy społeczne i obywatelskie na Ukrainie poprzez promowanie wartości demokratycznych, jak również raport „Lata w więzieniu bez wyroku: długotrwałe przetrzymywanie na Ukrainie w wyniku naruszenia rozsądnych terminów postępowania karnego”, stworzony we współpracy z Ukraińską Izbą Adwokacką oraz Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO).

… i porozumienia.

Z radością informujemy również, iż 6 października 2016 roku Fundacja polubownie zakończyła spór prawny z tygodnikiem „Wprost”, wobec którego złożyła pozew w związku z publikacją materiałów dotyczących rzekomych powiązań Fundacji z „oligarchą z Kazachstanu” (Mukhtarem Ablyazovem) w lutym 2014 roku.

CO MOŻEMY ZROBIĆ W 2017 ROKU?

W związku z powyższym chcielibyśmy jeszcze raz podziękować Wam za pomoc i prosić o wsparcie w kolejnym roku. Bylibyśmy szczególnie wdzięczni za zainteresowanie i pomoc w sprawach dotyczących pozostałych ukraińskich więźniów politycznych przetrzymywanych w Rosji i nielegalnie anektowanym Krymie, kazachskich krytyków reformy rolnej Maksa Bokayeva i Talgata Ayana, Rosjanki Tatiany Paraskevich przebywającej obecnie w Czechach i rosyjskiego biznesmena Artura Trofimova, który znalazł schronienie w Austrii.

Chcielibyśmy także zwrócić Waszą szczególną uwagę na ostatnie problemy: ryzyko ekstradycji rosyjskiego demaskatora Naila Malyutina z Austrii; prześladowania polityczne przeciwników i krytyków mołdawskiego oligarchy Vlada Plahotniuca, w tym prawników i obrońców praw człowieka Any Ursachi i Eduarda Rudenco, a także problem współpracy Ukrainy z innymi państwami postradzieckimi w celu prześladowania ich oponentów i uchodźców politycznych.

Więcej informacji na temat naszych działań w 2016 roku oraz obecnej aktywności można znaleźć na naszych profilach na FACEBOOKU i TWITTERZE.

Jeśli doceniacie naszą pracę, możecie wspomóc nas finansowo.

Galeria: rok 2016 na zdjęciach