Gorące tematy:

Sąd Apelacyjny złagodził karę dla policjantów, którzy uczestniczyli w strzelaniu do pracowników naftowych w Zhanaozenie

Sąd apelacyjny złagodził karę dla byłych funkcjonariuszy skazanych za nadużycie władzy podczas rozpraszania pokojowej demonstracji pracowników naftowych w dniach 16-17 grudnia 2011 r. w Zhanaozenie. Bez zmian pozostawił postanowienie sądu pierwszej instancji w sprawie masowych zamieszek we wsi Shetpe w dniu 17 grudnia 2011 r.

 W dniu 19.07.2012 r. Kolegium Sądu Apelacyjnego do spraw karnych Mangistauskiego Sądu Obwodowego rozpatrzyło apelacje pięciu policjantów, którzy w dniu 28 maja 2012 roku zostali uznani winnymi niezgodnego z prawem strzelania do osób cywilnych w czasie rozpraszania demonstracji w Zhanaozenie w grudniu 2011 roku. Ten sam sąd rozpatrzył apelacje w sprawie zamieszek w dniu 17 grudnia 2011 w miejscowości Shetpe obwodu mangistauskiego.

Zgodnie z decyzją sądu, wyrok skazujący byłych policjantów został zmieniony w tym sensie, że kary pozbawienia wolności zostały utrzymane, natomiast odwołano konfiskatę mienia. Apelację w sprawie zamieszek we wsi Shetpe sąd odrzucił. “Uchwałą kolegium sądu apelacyjnego z dnia 19 lipca 2012 r., wyrok Aktauskiego Sądu Miejskiego z dnia 28 maja 2012 r. został odwołany w części dotyczącej konfiskaty mienia, a apelacje skazanych i ich prawników zostały uwzględnione częściowo. Apelacja przedstawiciela poszkodowanych została odrzucona”, – poinformowała służba prasowa sądu.

Podczas posiedzenia kolegium sądu apelacyjnego w sprawie zamieszek we wsi Shetpe interesy skazanych: Gabidena Bahitzhana, Nurbolata Sabyrbayeva i Yerzhana Mambetova były reprezentowane nie tylko przez prawników, lecz również przez obrońców z urzędu.  Sędzia bez podania powodu odrzucił wniosek adwokata Kazhimurata Avezova o zapewnienie mu obrońcy z urzędu, oraz nie uwzględnił przedłożonych przez adwokatów nowych dokumentów, potwierdzających niewinność ich klientów. Według krewnych skazanych, to wszystko świadczy o tym, że decyzja sądu zapadła już wcześniej

Informacja:
W dniu 21.05.2012 r. został ogłoszony wyrok w sprawie zamieszek na stacji Shetpe. Czworo oskarżonych (spośród dwunastu) – Kazhymurat Avezov, Gabiden Bakhytzhan, Yerzhan Mambetov i Burbolat Sabyrbayev zostali skazani na kary od 4 do 7 lat pozbawienia wolności. Kasym Yermukanuly został skazany na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu. Pozostali oskarżeni zostali zwolnieni na podstawie amnestii.

W dniu 28.05.2012 r. Sąd miasta Aktau ogłosił decyzję w sprawie pięciu policjantów, którzy brali udział w strzelaniu do demonstrantów w Zhanaozenie w grudniu 2011 roku. Na okres od 5 do 7 lat pozbawienia wolności zostali skazani byli pracownicy policji: Kabdaly Utegaliyev, Bekzhan Bagdabayev, Rinat Zholdybayev, Yerlan Bakytkaliuly i Nurlan Yesbergenov.