Gorące tematy:

Deklaracja obywateli Kazachstanu o referendum

Społeczeństwo i zwykli obywatele Kazachstanu zaczęli zbierać podpisy pod oświadczeniem, które traktuje o tym, że Nazarbajew nie zrezygnował z referendum; oświadczenie kieruje się z apelem, żeby swój podpis złożyli wszyscy ci, którzy są zainteresowani demokratycznym rozwojem państwa.

DO WSZYSTKICH OBYWATELI KAZACHSTANU

Do państw członkowskich OBWE
Do międzynarodowych organizacji, które stoją w obronie prawa
Do kazachstańskich i zagranicznych organizacji pozarządowych
Do kazachstańskich i zagranicznych mediów

Nazarbajew nie zrezygnował z referendum w sprawie przedłużenia swojej kadencji prezydenckiej do 2020 roku.

Jego decyzja o uchyleniu propozycji Parlamentu dotyczącej przeprowadzenia referendum w sprawie odpowiednich zmian w Konstytucji państwowej – farsa, ponieważ trwa zbiórka podpisów poparcia referendum.

Jesteśmy pewni, że po 11 stycznia 2011 roku listy z podpisami zostaną przekazane do Centralnej Komisji Wyborczej, która przekaże sprawę prezydentowi.

Nie mamy wątpliwości, że pojawienie się milionów podpisów, zebranych przez grupę inicjatywną, zostało spowodowane bezpośrednią bądź pośrednią wskazówką prezydenta i jego administracji. Świadczą o tym liczne fakty bezprawnego udziału władz oraz urzędników państwowych w organizowaniu procesu oraz często przymusowy charakter zbiórki podpisów.

Artykuł 41 Konstytucji Republiki Kazachstan jednoznacznie określa, że “Prezydent Republiki Kazachstan jest obierany zgodnie z prawem konstytucyjnym … w chodzie powszechnego, równego i bezpośredniego prawa wyborczego…”. Próba “przemycić” przedłużenie kadencji prezydenta Nazarbajewa poprzez przeprowadzenie referendum – jest antykonstytucyjna. Kolejne i niedemokratyczne przedłużenie kadencji obecnego prezydenta narusza prawa obywateli wybierać i być wybranym.

Apelujemy do państw członkowskich OBWE, międzynarodowe organizacje w obronie prawa, zagraniczną i kazachstańską społeczność – zażądać od prezydenta Republiki Kazachstan Nazarbajewa przestrzegania zobowiązań, które Republika Kazachstan przyjęła na siebie, przystępując do OBWE, oraz przepisów ratyfikowanego przez RK Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych;

W przypadku, Nazarbajew zdecyduje się na przeprowadzenie republikańskiego referendum w sprawie przedłużenia swojej kadencji do 2020 roku, apelujemy żeby nie uznawać wyników tego plebiscytu, ponieważ jego przeprowadzenie narusza prawo obywateli wybierać i być wybranym, oraz ostatecznie przekształca Republikę Kazachstan w parodię państwa demokratycznego, w “republikę bananową”.

Jesteśmy przeciwko umocnieniu rządów autorytarnych i bezwstydnego deptania Konstytucji Republiki Kazachstan, przeciwko lokajskim inicjatywom niesumiennych obywateli i polityków bezwstydnie “podciągających” Podstawową ustawę państwową, poprzez wprowadzanie do niej “personalnych” poprawek, pod interesy jednej osoby – nieśmiertelnego prezydenta Nazarbajewa.

Od redakcji: lista jest otwarta na podpisy wszystkich chętnych. Prosimy o wysyłanie swoich podpisów na naszą skrzynkę elektroniczną [email protected] bądź pozostawianie na stronie komentarzy – będziemy je dodawać do naszego oświadczenia.

1. Serikbołsyn Abdildin, eks-przewodniczący Rady Najwyższej Republiki Kazachstan z 1991 do 1994 roku
2. Ałdamżarow Gaziz, Pierwszy sekretarz KC Partii Komunistycznej
3. Władimir Kozłow, Przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego Partii Narodowej “Ałga!”
4. Sizow Michaił, Komitet Koordynacyjny PN “Ałga!”
5. Simbinow Rusłan, przewodniczący astaninskiego miejskiego komitetu organizacyjnego PN “Ałga!” (były DWK) 
6. Nosenko Danił, przewodniczący organizacji pozarządowej “Sojusz ochrony praw i swobód obywateli”
7. Jelubajewa Totty, przewodnicząca astaninskiego oddziału KPK
8. Alimowa Gulnaz, obywatel RK
9. Tanatowa Nazym, obywatel RK
10. Kowernikowa Julia, obywatel RK
11. Ajsabajewa Jelena, obywatel RK
12. Barymbajewa Baglan, obywatel RK
13. Otemis Talgat, obywatel RK
14. Żangużyn Dosbol, obywatel RK
15. Kasenowa Fatima, przewodnicząca OKZ komitet organizacyjny ds stworzenia PN “Ałga!”
16. Tezekpajewa Alija Toleubajewna, przewodnicząca organizacji pozarządowej “ALFA”, m. Semej
17. Jesilbajew Marlan Żumageldinowicz, obywatel RK
18. Makarenko Irina Jurjewna, obywatel RK
19. Amangazina Gulżan Amangazyjewna, obywatel RK
20. Alszynbekowa Żanar Sajlauowna, obywatel RK
21. Kabdollajewa Indira Kabdollajewna, obywatel RK
22. Igor Kołow, przewodniczący organizacji pozarządowej “Komitet obywatelski praw człowieka” 
23. Julia Anańjina, przewodnicząca organizacji pozarządowej “Związek ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich” 
24. Oleg Barwin, przewodniczący organizacji pozarządowej “Stowarzyszenie ochrony praw samochodziarzy “FORWERS”  
25. Alimżan Żusupow, przewodniczący organizacji pozarządowej “Związek zawodowy “SZACHTIOR”  
26. Sergiej Leonow, dziennikarz gazety “Ałga!”
27. Aliona Młozniak, pełniąca funkcje przewodniczącego organizacji pozarządowej “Związek zawodowy przedsiębiorców sfery usług”
28. Adilżan Kinżegaleew, przewodniczący organizacji pozarządowej “Wolny związek zawodowy pracowników miasta Rudnego” 
29. Nikołaj Czumakow, przewodniczący organizacji pozarządowej “Rosysjki społeczny Sojusz kulturowy”
30. Natalia Sztejnbek, zastępca przewodniczącego OJuL “Kostanajskie obwodowe Centrum wolnych związków zawodowych” 
31. Ajgul Daurenbekowa, przewodnicząca KOF organizacji pozarządowej “TALMAS”
32. Swietłana Tichanienko, przewodnicząca organizacji pozarządowej “Związek ochrony praw konsumentów obwodu Kostanajskiego”  
33. Adenow Kenże, dyrektor sp.p. “Bagar”
34. Żapaszew Bokesz, obywatel RK, inwalida WWO
35. Peczenych Witalij, obywatel RK
36. Rymkułowa Bibikul, organizacja pozarządowa “Bałga”
37. Miniżadinow Baurżan, obywatel RK
38. Żynakty Tanżaryk, obywatel RK
39. Turysbekow Jerlan, obywatel RK
40. Rajchan Doskużanowa, niezależny związek zawodowy “Muszelik” (przewodnicząca)
41. Natalia Nurlanowa, dziennikarz gazety “Dialog”
42. Banijamin Fajzulin, organizacja pozarządowa “Orda” (przewodniczący)
43. Nurlan Duaszew, dziennikarz gazety “Ałga!”
44. Rstam Achmarow, dziennikarz gazety “Taldykorgan Prawny”
45. Irina Titowskaja, dziennikarz gazety “Ałga!”
46. Oleg Pak, organizacja pozarządowa “Orda” (przedstawiciel)
47. Kulbarszyn Tazabekowa, organizacja pozarządowa “Orda” (przedstawiciel)
48. Achat Uzakbajew, przewodniczący Jeskieldinskiego rejonowego OOI “Demeu”
49. Kasimowa Perizat, przewodnicząca organizacji pozarządowej “Centrum ochrony praw człowieka”
50. Bułocznikowa Marina, obywatel RK
51. Jeremenko Oksana, obywatel RK
52. Awramenko Jana, obywatel RK 
53. Kasimow Riszat, obywatel RK
54. Lopatko Aleksandr, obywatel RK
55. Bakibajewa Saule, obywatel RK
56. Kurganowa Rysty, obywatel RK
57. Bielkina Ludmiła, obywatel RK
58. Katlejewa Alfija, obywatel RK
59. Bartel Swietlana, obywatel RK
60. Dżumabajew Nurżanat, obywatel RK
61. Amerchanowa Alma, obywatel RK
62. Musinow Anuarbek, obywatel RK
63. Tańkowa Lidija, obywatel RK
64. Malcew Michaił, obywatel RK
65. Polomosznow Gennadij, obywatel RK
66. Żanuzakow Marat, poseł miejskiego maslichata miasta Kokszetau
67. Nowikow Wiktor, przewodniczący organizacji pozarządowej “AKSAKALY”, m. Kokszetau
68. Mukasz Serik, przewodniczący organizacji pozarządowej “Ecol“Burabay-Kokshetau”, m. Szczucinsk, obwód akmoliński
69. Buzaubasow Dosymbek, przewodniczący organizacji pozarządowej “NASZE SIELO”, obwód północnokazachstański
70. Tulemisowa Gulżan, przewodnicząca obwodowego komitetu organizacyjnego PN “Ałga!” (były DWK)
71. Uszczapowskaja Tatjana, obywatel RK
72. Uszczapowskij Aleksiej, obywatel RK
73. Mlozniak Wasilij, obywatel RK
74. Kuzniecowa Marina, obywatel RK
75. Konygina Olga, obywatel RK
76. Batrakowa Anna, obywatel RK
77. Aksionowa Lidija, obywatel RK
78. Timakowa Nelli, obywatel RK
79. Chasanowa Anwar, przewodnicząca organizacji pozarządowej “Ruch obrony praw emerytów m. Rudnego”
80. Muchit Nurmachan, przewodniczący kyzyłordinskiego komitetu; 
81. Sagat Żusip, działacz społeczny, polityk 
82. Sarmagambetowa Anarkul, kierownik organizacji pozarządowej “Detar”
83. Mambetalijew Adichan, przewodniczący obwodowego oddziału KPK
84. Ibraszuly Sarbulak, redaktor gazety “Samała”
85. Tortbajew Gaziz, obywatel RK
86. Niesterowa Tatjana, obywatel RK
87. Kałmuratowa Sałtanat, obywatel RK
88. Szynko Gennadij, obywatel RK
89. Anarbajuly Adilchan, obywatel RK
90. Urstiunowa Gulnaz, obywatel RK
91. Trumbetowa Wenera, obywatel RK
92. Jeszczanow Asylchan, obywatel RK
93. Arzykułow Turłan, obywatel RK
94. Szaki Sarsen, przewodniczący organizacji pozarządowej “Auł”
95. Machotina Walentina, przewodniczący karagandinskiego obwodowego komitetu organizacyjnego ds stworzenia PN “Ałga!” (były DWK) 
96. Fazyłow Ajtkoża, kierownik karagandinskiego obwodowego oddziału PND “Akżoł”
97. Moskwitin Walerij, pierwszy sekretarz karagandinskiego komitetu obwodowego KPK
98. Jermaganbetowa Ksenija, obywatel RK
99. Pieriekiejewa Żannat, obywatel RK 
100. Czesnok Walentyna, obywatel RK
101. Baryszniowa Tatjana, obywatel RK 
102. Gołowaczewa Elza, obywatel RK 
103. Kulejmenow Nurbek, obywatel RK 
104. Tomiłowa Natalia, przewodnicząca organizacji pozarządowej “Szachtiorskaja semja” 
105. Muchamiedzianow Tachir, zastępca przewodniczącego organizacji pozarządowej “Szachtiorskaja semja “
106. Diemczenko Anastasija, obywatel RK 
107. Bojko Dmitrij, obrońca prawa
108. Szutowa Taisija, obywatel RK
109. Kakimowa Indira, kierownik ust’-kamienogorskiego przedstawicielstwa PN “Ałga!” (DWK)  
110. Suworowa Irina, obywatel RK  
111. Achmiedzianow Rufit, obywatel RK 
112. Poliancewa Jelena, obywatel RK  
113. Popowa Maria, obywatel RK  
114. Niestratow Aleksiej, obywatel RK  
115. Kalijew Jerlan, obywatel RK  
116. Akatajewa Razija, obywatel RK  
117. Tleuchanowa Rajgul, obywatel RK 
118. Grigorjewa Swietłana, obywatel RK  
119. Szmakow Dmitrij, obywatel RK  
120. Ibrajew Żumabek, obywatel RK  
121. Mausumbajewa Swietłana, sekretaż miejskiego komitetu KPK w Ust’-Kamienogorsku
122. Dosżanow Zenis, kierownik JuKO komitetu organizacyjnego PN “Ałga!” (były DWK)  
123. Pierniejew Jernazar, pierwszy sekretarz północnokazachstanskiego oddziału obwodowego KPK
124. Bielajew Wiktor, obywatel RK
125. Biejsenow Abaj, obywatel RK 
126. Pałwanow Ałmaz, obywatel RK
127. Bałtanowa Ajnur, obywatel RK
128. Abuowa Kalija, obywatel RK
129. Ospanow Ałmas, obywatel RK
130. Aszyrow Żanabek, obywatel RK
131. Bajekiejew Sakien, obywatel RK
132. Bajzakowa Kamila, obywatel RK
133. Darimbetowa Madina, obywatel RK
134. Bultrukowa Ałtynkul, obywatel RK
135. Myrzagiełdijew Sarsenbek, obywatel RK 
136. Pardabiekow Chawazchan, obywatel RK 
137. Adyrbek uly Danabek, obywatel RK
138. Szegiebajew Giennadij, przewodniczący POF “OSDP-Azat”
139. Dokuczajewa Antonina, рorganizacja pozarządowa “Szanyrak”
140. Semionowa Jelena, organizacja pozarządowa “Zostawmy narodowi mieszkania – pawłodarski region “
141. Iwaszkina Maria, obywatel RK
142. Isajewa Nadieżda, obywatel RK
143. Kazakowa Irina, obywatel RK
144. Korobowskaja Olga obywatel RK
145. Usolcewa Lila, obywatel RK
146. Kożebajewa Razija, obywatel RK
147. Sajfullina Madina, obywatel RK
148. Abenowa Anarguł, kierownik obwodowego komitetu organizacyjnego ds utworzenia PN “Ałga!” w OZK
149. Szamin Wasilij, pierwszy sekretarz KPK w OZK
150. Tiernowskaja Oksana, sekretarz KPK w OZK
151. Aleksiej Żanseitow, przewodniczący Zachodniokazachstanskiego związku wychowanków domów dziecka
152. Askar Szajgumarow, zastępca przewodniczącego Zachodniokazachstanskiego związku wychowanków domów dziecka
153. Bajkowa Swietłana, przewodnicząca organizacji pozarządowej ruchu “Pokolenie” w OZK
154. Abdrachmanow Kydyrgali, przewodniczący organizacji pozarządowej “Żastyn uni!”
155. Szcziełokow dmitrij, blogger, kierownik ruchu “Za wolny Internet” w OZK
156. Tażgułow Malik, obywatel RK 
157. Ajsautow Maksat, obywatel RK
158. Szuwałowa Zoja, obywatel RK
159. Imaszefa Ola, obywatel RK
160. Jergalijewa Walentyna, obywatel RK
161. Romanow Anatolij, obywatel RK
162. Bisengalijew Azirbek, obywatel RK
163. Puzdrikow Sasza, obywatel RK
164. Jermołajew Wasilij, obywatel RK
165. Kastuganow Swietłana, obywatel RK
166. Abdenow Rusłan, obywatel RK
167. Mutijewa Ajagoz, obywatel RK
168. Ajtkalijewa Danara, obywatel RK
169. Ajsautow Murat, obywatel RK
170. Bierkalijew Zaksagali, obywatel RK
171. Ajtdżanow Amangieldy, obywatel RK
172. Kireszew Karimżan, obywatel RK
173. Saparow Askar, obywatel RK
174. Kiriejewa Irina, obywatel RK
175. Akmurzin Jerżan, obywatel RK
176. Akmurzina Swietłana, obywatel RK
177. Arstangalijew Kurmangazy, obywatel RK
178. Arystangalijewa Żanar, obywatel RK
179. Gaubduszew Ałtynbek, obywatel RK
180. Sierieda Aleksandr, obywatel RK
181. Sierieda Iwan, obywatel RK
182. Brikulskaja Swietłana, obywatel RK
183. Stiepanow Aleksandr, obywatel RK
184. Żandauletowa Rajchan, obywatel RK
185. Żandauletow Syrym, obywatel RK
186. Liaszczenko Asel, obywatel RK
187. Aliksienko Olga, obywatel RK
188. Szczerbakow Sergiej, obywatel RK
189. Pardabiekow Bachtijar, obywatel RK
190. Kadyrbajewa Ajgul, obywatel RK 
191. Dujsiembajewa Salima, obywatel RK 
192. Kożamkulowa Gallija, obywatel RK
193. Azamat Żaksygieriejew, obywatel RK
194. Damietkien Żarylkasynowa, organizacja pozarządowa “Żambylski komitet ochrony praw człowieka “
195. Koszelekowa Swietłana, organizacja pozarządowa “Tarazskij pressklub”
196. Iljasowa Adema, organizacja pozarządowa “Otandastar”, m. Taraz
197. Suranszyjew Sagynbiek, obywatel RK
198. Siwko Andrej, obywatel RK
199. Gonczarowa Larisa, obywatel RK
200. Udierimowa Lazat, obywatel RK
201. Ajtbiekowa Elmira, obywatel RK
202. Bojcowa Gulfina, obywatel RK
203. Wattawu Sergiej, obywatel RK
204. Aliszerow Sabyr, obywatel RK
205. Martens Larisa, obywatel RK
206. Telpebergenowa Ajgerym, obywatel RK
207. Sieralijew Isataj, obywatel RK
208. Toksieitowa Kundyz, obywatel RK
209. Bachtina Wieronika, obywatel RK
210. Tanatarowa Zauresz, obywatel RK
211. Kulbarakowa Gauchar, obywatel RK
212. Nurlybajewa Botagoz, obywatel RK
213. Jerbol Kuszugułow, obywatel RK
214. Talgat Utiemisow, obywatel RK
215. Muratbek Ketebajew, prezes fundacji “Aktywność obywatelska”
216.Zauresz Battałowa, prezes FO “Fundacja rozwoju parlametaryzmu w Kazachstanie”
217—235. Redakcja gazety “Respublika”: Tatjana Trubacziowa, Oksana Makuszyna, Anastasija Nowikowa, Sergiej Zielepuchin, Tatjana Panczenko, Aschat Achmetbekow, Arman Dżakub, Irina Miednikowa, Żanna Bajtelowa, Jewgienija Plachina, Larisa Sztaba, Jeliena Babkina, Wasilij Szczerbakow, Nazira Darimbet, Serik Kowlanbajew, Guzial Bajdalinowa, Julija Kozlowa, Bachaudinowa Nazira, Debel Irina
236—245. Redakcja gazety “Wzgliad”: Igor Winiawskij, Aleksiej Gostiew, Olesia Szczelkowa, Władimir Radionow, Natalia Szczerbakowa, Igor Zenin, Olga Kniażencewa, Anastasija Puczkowa, Galina Caj, Larrisa Jakimenko
246. Wadim Kuramszyn, obywatel RK
247. Lanija Tulendinowa, obywatelka RK