Gorące tematy:

“Wprost” publikuje sprostowanie ws. naruszenia dóbr osobistych Fundacji Otwarty Dialog

6.10.2016 r. Fundacja Otwarty Dialog zawarła ugodę z wydawcą (Agencja Wydawniczo-Reklamowa “WPROST” Sp. z o.o.), ówczesnym redaktorem naczelnym (Sylwestrem Latkowskim) i jednym z autorów (Wiktorem Baterem) artykułu pt. “Lobbyści oligarchy” z lutego 2014 r., który ukazał się wtedy w tygodniku “Wprost”. Kończy ona proces, jaki Fundacja wytoczyła tygodnikowi po publikacji materiału dot. jej rzekomych powiązań z “oligarchą z Kazachstanu”.

Ugoda w procesie wytoczonym przez Fundację Otwarty Dialog przeciwko Agencji Wydawniczo-Reklamowej „Wprost” Sp. z o.o., wydawcy „Wprost”, Wiktorowi Baterowi – autorowi artykułu oraz ówczesnemu redaktorowi naczelnemu magazynu – Sylwestrowi Latkowskiemu podpisana została po tym, jak sąd zaproponował stronom przeprowadzenie mediacji. W ramach zawartego porozumienia, „Wprost” zobowiązał się do opublikowania sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w artykule. Zostało już ono opublikowane pod obiema internetowymi wersjami artykułu na poniższych stronach:
https://www.wprost.pl/435428/Lobbysci-oligarchy
https://www.wprost.pl/436103/Polscy-politycy-na-uslugach-kazachskiego-oligarchy

Sprostowanie ukazało się także w poprzednim numerze tygodnika, w formie drukowanej.

Artykuł we „Wprost” z lutego 2014 został opublikowany w momencie szczytowego zaangażowania Fundacji Otwarty Dialog we wsparcie EuroMajdanu na Ukrainie. Uderzając z pogwałceniem faktów w niezależność Fundacji, zaszkodził jej współpracy ze środowiskiem polskich polityków i innych organizacji pozarządowych.

W toku postępowania przedsądowego ustalono, że część materiałów na bazie których został przygotowany artykuł, przedstawianych jako owoc współpracy międzyredakcyjnej, faktycznie miała charakter taki jak notatki operacyjne rosyjskich i ukraińskich służb specjalnych z czasów rządów Janukowycza.

Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Wprost” Sp. z o.o. wykonała zakres ugody we wskazanym terminie 7 dni od jej zawarcia, jeszcze przed jej uprawomocnieniem przez sąd.

Ugoda i sprostowanie kończą spór prawny zapoczątkowany wezwaniem Fundacji do usunięcia naruszenia dóbr osobistych i następnie pozwem przeciwko wydawcy, redaktorowi naczelnemu i autorom.

Sprostowanie niemal w 100% jest zgodne z oczekiwaniami Fundacji, dlatego ODF postrzega tę sprawę jako prestiżową wygraną. Odstąpiła natomiast od roszczeń finansowych, które jednakże były od początku pomyślane jako dodatkowy instrument nacisku na wydawcę. 

Artykuł podawał nieprawdziwe informacje dotyczące m. in. początków działalności i źródeł finansowania Fundacji. Wielokrotnie był wykorzystywany przez nieprzychylne Fundacji osoby w celu m. in. blokowania współpracy i finansowania jej działalności przez potencjalnych sponsorów.

Sprawę prowadzili mec. Paulina Kutrzebka z Kancelarii Prawnej Świeca i Wspólnicy oraz adwokat Wojciech Mądrzycki.

Zobacz:

1. Ugodę wraz z treścią sprostowania
2. Sprostowanie opublikowane w drukowanym wydaniu tygodnika
3. Informację prasową Fundacji o publikacji sprostowania na portalu NGO.pl

Czytaj także: