Gorące tematy:

EFNI 2016: Łamanie praw człowieka we współczesnych konfliktach zbrojnych

W dniach 28-30.09.2016 r. Fundacja Otwarty Dialog kolejny raz wzięła udział w Europejskim Forum Nowych Idei, odbywającym się od 2011 roku w Sopocie. Dyskusję poświęconą łamaniu praw człowieka we współczesnych konfliktach zbrojnych ODF współorganizowało wraz z Inicjatywą Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact Network Poland.

Tematyka dyskusji:

  1. Czym charakteryzują się współczesne konflikty zbrojne?
  2. Co może zrobić społeczność międzynarodowa, by zapewnić przestrzeganie praw człowieka?
  3. Jakie zastosowanie może mieć bądź ma koncepcja R2P (Responsibility to Protect) przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ?

Z przyczyn zrozumiałych koncentrowaliśmy się przede wszystkim na sytuacji na Ukrainie. Swoją historię i osobiste doświadczenia przedstawiła Nadia Savchenko, która jako gość honorowy wystąpiła także na początku Gali Zamknięcia EFNI 2016 30 września br.

Naruszenia praw człowieka i prawa humanitarnego na terenach ogarniętych konfliktem nie są rzadkością. W niektórych przypadkach są ludobójstwem, zbrodnią wojenną bądź zbrodnią przeciwko ludzkości. Z uwagi na suwerenność narodów możliwość reakcji społeczności międzynarodowej jest utrudniona. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło w 2005 r. wzbudzającą burzliwe dyskusje koncepcję „Odpowiedzialność za ochronę” (Responsibility to Protect, R2P), która wzmacnia pozycję społeczności międzynarodowej we wspieraniu państw, które chcą chronić ludność.

Moderatorka: Maria Shmelova, koordynatorka programów, Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce

Zaproszeni goście:

Dziękujemy organizatorom – Konfederacji Lewiatan, BusinessEurope, Miastu Sopot, wszystkim partnerom i sponsorom, bez których nasz udział w EFNI nie był by możliwy. Wracamy za rok!