Gorące tematy:

Bartosz Kramek zwraca się do ombudsmana z prośbą o udzielenie informacji nt. warunków przetrzymywania S. Klykha i M. Karpyuka

15 lipca przewodniczący Rady Fundacji Otwarty Dialog Bartosz Kramek wysłał pisemną prośbę do ombudsmana Czeczenii Nurdi Sadievicha Nukhazhieva o udzielenie informacji na temat stanu zdrowia i stanu przestrzegania praw obywateli Ukrainy Stanislava Klykha i Mykoly Karpyuka. 

26 maja Klykh i Karpyuk zostali skazani za rzekomo popełnione przestępstwa na odpowiednio 22 i 20 lat więzienia i odbywają karę w kolonii na terenie Czeczeńskiej Republiki. W swoim liście Bartosz Kramek podkreśla, że istnieją podstawy do uznania sprawy za sfabrykowaną i że w celu wymuszenia zeznań więźniowie byli poddawani torturom. Zwraca uwagę, że społeczność międzynarodowa jest szczególnie zaniepokojona zachowaniem Klykha podczas procesu sądowego, co świadczy o poważnych zaburzeniach psychicznych więźnia.

 W odpowiedzi, która nadeszła 8 sierpnia, Nurdi Sadievich Nukhazhiev stwierdza, że żadnych skarg – ani pisemnych, ani ustnych – co do warunków przytrzymywania, jakości jedzenia, nieświadczenia usług medycznych albo złego traktowania przez pracowników więzienia nie nadchodziło. Podkreśla, że Khlyk i Karpyuk byli niejednokrotnie odwiedzani przez konsulów Ukrainy w Rostowie nad Donem, podczas rozmowy z którymi również nie padły żadne skargi. Co więcej, Nukhazhiev twierdzi, że podczas osobistego spotkania z Khlykiem i Karpyukiem, więźniowie pozytywnie wypowiadali się o administracji i pracownikach kolonii. „Cele, w których są przetrzymywani mają wszystkie niezbędne warunki ” – pisze Nukhazhiev.