Gorące tematy:

ODF rozpoczęła współpracę z Akademią Finansów i Biznesu Vistula

W lipcu br. Fundacja Otwarty Dialog zaangażowała się we współpracę z warszawską Akademią Finansów i Biznesu Vistula, która 1 maja 2016 r. rozpoczęła realizację projektu „Staże bez granic”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

W ramach projektu organizowane są 3-miesięczne staże zawodowe dla studentów uczelni, z których znaczna liczba przybyła do Polski zza granicy. Programy stażów obejmują m.in. analizowanie problemów globalnych, międzynarodowych i międzykulturowych, nabycie wiedzy z zakresu polityki prowadzonej przez organizacje międzynarodowe oraz przez globalne firmy i organizacje pozarządowe, nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu inwestycji zagranicznych, marketingu międzynarodowego, ryzyka politycznego w relacjach biznesowych i wykorzystania nowoczesnych technologii w gospodarce globalnej. Do warszawskiego biura Fundacji Otwarty Dialog, w wyniku procesu rekrutacji, trafiła studentka stosunków międzynarodowych Oleksandra Bondar z Kijowa, która, biorąc pod uwagę założenia programowe stażu, dołączyła do zespołu biura prasowego oraz grupy politycznej ODF.