Gorące tematy:

O wyższości praw człowieka nad interesami gospodarczymi. Nadia Savchenko z wizytą w PE

Pierwsza wizyta Nadii Savchenko w Brukseli zorganizowana została na zaproszenie posłów do Parlamentu Europejskiego, Michała Boniego i Marka Demesmaekera oraz w ramach kampanii rzeczniczej “LetMyPeopleGo” poświęconej ukraińskim więźniom politycznym w Rosji, prowadzonej wspólnie przez Centrum Wolności Obywatelskich, Euromajdan SOS, Fundację Otwarty Dialog oraz inne ukraińskie i europejskie NGOs. Obecnie ponad 30 obywateli Ukrainy jest nielegalnie przetrzymywanych w więzieniach na terytorium Federacji Rosyjskiej lub nielegalnie okupowanego Krymu. Nadia Savchenko wspiera kampanię dążącą do uwolnienia tzw. „zakładników Kremla”.

W dniach 6-9 września 2016 r. ukraińska deputowana wraz z członkami Fundacji Otwarty Dialog odbyła serię spotkań z posłami do Parlamentu Europejskiego, w tym m.in. z Elmarem Brokiem, przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych PE; Anną Fotygą, Przewodniczącą Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony PE; Jackiem Saryusz-Wolskim, sprawozdawcą PE ds. Ukrainy oraz członkami nieformalnej Grupy Przyjaciół Europejskiej Ukrainy w PE i jej przewodniczącym Petrasem Austreviciusem. Savchenko spotkała się także z belgijskimi ministrami spraw zagranicznych i obrony – Didierem Reyndersem i Stevenem Vandeputem oraz dyplomatami państw członkowskich UE i Ukrainy w celu podniesienia kwestii i spraw Ukraińców, których dotknęły politycznie motywowane prześladowania w Rosji i na nielegalnie anektowanym Krymie.

Ponadto Savchenko spotkała się z członkami ukraińskiej diaspory mieszkającej w Belgii podczas publicznego wydarzenia „Pohovorimo”, współorganizowanego przez TUB i Global Ukraine. Wcześniej, w Parlamencie Europejskim, miejsce miała za to konferencja prasowa z jej udziałem, podczas której Ukrainka odniosła się do kwestii presji, jaką międzynarodowa społeczność powinna wywierać na państwo rosyjskie. – Prawa człowieka i wartości są ważniejsze niż pieniądze i interesy gospodarcze – powiedziała była pilotka. – Na zniesienie sankcji jest jeszcze za wcześnie.

Obecny na konferencji polski eurodeputowany Michał Boni podkreślił, że Parlament Europejski musi kontynuować akcje na rzecz uwolnienia pozostałych ukraińskich więźniów politycznych, pojmanych przez rosyjskie władze po aneksji Krymu i wybuchu wojny w Donbasie. Z kolei Mark Demesmaeker zwrócił uwagę, że fakt obecności Savchenko w Brukseli świadczy o tym, że “międzynarodowa presja jest skuteczna“.

Nadia Savchenko pozytywnie oceniła wizytę w Brukseli, nazywając ją bardzo udaną. – Europejskie instytucje są właściwie stworzone dla [ochrony – red.] europejskich wartości, takich jak życie ludzkie, pokój na świecie, wzajemne porozumienie. Dlatego jestem pewna, że spotkania te będą niosły za sobą wiele korzyści oraz zdecydowanych i skutecznych działańoceniła ukraińska polityk.

Zobacz także: